2018 nr 08 - Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2016

Livsmedelsverket kontrollerar årligen rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska och animaliska livsmedel. Utgångspunkten är att verka för att maten ska vara säker. 

Genom att analysera stickprov av främst vegetabiliska livsmedel kontrollerar vi att dessa inte innehåller halter över gällande gränsvärden. Gränsvärdena syftar till att säkerställa att livsmedel inte innehåller skadliga eller för höga halter av bekämpningsmedelsrester.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Oönskade ämnen - Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2018
Antal sidor
64