2018 nr 07 - D-vitamin under graviditet och amning

I den senaste versionen av de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) är rekommenderat intag för gravida och ammande kvinnor 10 μg D-vitamin/dag. Det är samma rekommenderade intag som för kvinnor i samma ålder som inte är gravida eller ammar.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och brittiska Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) har gjort bedömningen att D-vitaminstatus och därmed referensvärden för intaget under graviditet och amning inte behöver vara högre än för kvinnor som inte är gravida eller ammar. De systematiska litteraturöversikter och metaanalyser från 2016 och 2017 som vi sammanfattar i denna rapport ger inte skäl att ompröva Efsas och SACN:s slutsatser.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Gravid/ammande - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2018
Antal sidor
26