2018 nr 06 - Restsubstanser kontrollen 2016

Under 2016 undersökte Livsmedelsverket inom kontrollprogrammet för restsubstanser 5 121 prover från levande djur och animaliska livsmedel. 

Syftet med programmet är att övervaka att animaliska livsmedel inte innehåller otillåtna ämnen, läkemedel, bekämpningsmedel eller miljögifter som kräver att åtgärder vidtas för att skydda konsumenterna. Resultaten från hela övervakningsprogrammet rapporteras årligen till EU-kommissionen.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Oönskade ämnen - Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2018
Antal sidor
50