2018 - Fler gör mer! Handlingsplan för minskat matsvinn 2030

Regeringen gav i februari 2017 Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket under 2017–2019 fortsätta arbetet för att minska det svenska matsvinnet.

Det första steget i uppdraget är att i nära samarbete med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för hur Sverige långsiktigt ska arbeta med matsvinnsreducerande åtgärder. Åtgärderna ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet 12.3 om matsvinn i FN:s Agenda 2030 uppfylls.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Miljö och matsvinn
Utgivningsår
2018
Antal sidor
38