Slutrapport - Hur möter Sverige nästa torka?

Livsmedelsverket och VAKA-gruppen fick mot bakgrund av 2016 års torka att ytterligare stärka Sveriges förmåga att hantera fortsatta situationer med torka och akuta bristsituationer.

Livsmedelsverket och VAKA-gruppen fick mot bakgrund av 2016 års torka i uppdrag att ytterligare stärka Sveriges förmåga att hantera fortsatta situationer med torka och akuta bristsituationer. 
Fokus var kunskapsuppbyggnad från länder med stor erfarenhet av liknande situationer och gemensam kunskapsuppbyggnad med övriga berörda myndigheter och länsstyrelser för att möta kommande situationer.
I slutrapporten framkommer ett antal möjliga åtgärder och förberedelser som kan skapa uthållighet och rådrum på nationell, regional och lokal nivå, då torka och vattenbrist hotar på sikt.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Dricksvatten - Krisberedskap
Utgivningsår
2017
Antal sidor
90
Artikelnummer
KC:1703