2016 - Rapport för regeringsuppdrag angående den offentliga kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2016