2014 nr 12 - Riskkarakterisering av exponering för nitrosodimetylamin (NMDA) från kloramin använd vid dricksvattenberedning

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Oönskade ämnen - Dricksvatten
Utgivningsår
2014