2012 nr 06 - Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Dricksvatten - Smittskydd och hygien
Utgivningsår
2012