Data från matvaneundersökningar

Här kan du själv ta del av data från några av Livsmedelsverkets matvaneundersökningar

Bakgrund

På denna sida kan du med hjälp av en API (vilket står för applikationsprogrameringsgränsnitt på engelska) ladda ned data från två av de tre senaste matvaneundersökningarna, Riksmaten barn 2003 och Riksmaten vuxna 2010-11. Data från den senaste, Riksmaten ungdom 2016-17, kan ännu inte laddas ner men planeras att läggas till snart.

Förutsättningar för att få använda data

Vi har inte resurser att hjälpa dig med din analys eller frågeställning. Börja med att läsa vår information om respektive matvaneundersökning. Om du därefter fortfarande har frågor om data på är du välkommen att kontakta oss (se nästa stycke).

Anmäl forskningsfrågor i förväg

Ange alltid Livsmedelsverket som källa

Data publiceras under licensen Creative Commons Erkännande 4.0. Det innebär att du har tillstånd att använda och distribuera våra öppna data samt skapa bearbetningar men att du alltid måste ange Livsmedelsverket som källa.

Symbol för License Creative Commons

Se under "Mer information" för licensen.

Exempel på hur du anger källan:

  • "Data från Riksmaten barn 2003 från https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/psidata/apimatvanor [datum du hämtade data]. Beräkningar av energi- och näringsämnen bygger på Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version Riksmaten barn 2003."
  • "Data från Riksmaten vuxna 2010-11 från https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/psidata/apimatvanor [datum du hämtade data]. Beräkningar av energi- och näringsämnen bygger på Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version Riksmaten vuxna 2010-11."

Exempel på hur du anger metodbeskrivningar och resultatrapporter för respektive undersökning:

  • "Riksmaten - barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige. Livsmedelsverket 2006."
  • "Riksmaten vuxna 2010-11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige. Livsmedelsverket 2012."

Instruktioner

Så här gör du för att ladda ner data, genom att skriva ett program eller för hand:

  • Du skriver en webbadress (en URL) på ett visst sätt som skapar en förfråga.
  • Den skickas till vår databas och som svar på förfrågan laddas en datafil ner automatiskt till din dator.

Du behöver ändra de två sista parametrarna i URL-en, som anger vilka data som ska laddas ner: 1) val av undersökningen – Riksmaten barn 2003 eller Riksmaten vuxna 2010-11 och 2) val av deltagare i undersökningen.

Observera att det endast går att ladda ner 100 deltagare i taget. Vill du ha ett komplett dataset måste stegen upprepas ett antal gånger och du sedan själv sättar ihop datafilerna. Att sätta ihop gör du bäst i ett statistikprogram.

Observera också att du kan behöva ändra filens format manuellt till ".xml" på din dator. Gör detta efter du har sparat den.

URL

Så här ska URL-en se ut. De två sista parametrarna (det inom < >) byts ut till önskad undersökningsid och deltagare (i grupper av 100).

http://www7.slv.se/apilivsmedel/undersokningservice.svc/undersokning/<Undersökningsid>/<Deltagare>

Parametrar

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Undersökningsid Unikt ID på undersökningen 1 = Riksmaten barn, 14 = Riksmaten vuxna
Deltagare Del av datamängden uppdelat på deltagare.  1 = Deltagare 1-100, 2 = Deltagare 101-200, osv

Exempel

För att hämta data från deltagare 301-400 från Riksmaten barn 2003 skriver du så här:

http://www7.slv.se/apilivsmedel/undersokningservice.svc/undersokning/1/4

Beskrivning av variablerna i resultatet

Du får ut en fil, med formatet .xml, för varje förfrågan, med max 100 deltagare. Vill man ha fler än 100 deltagare får man upprepa förfrågan och sätta ihop filerna i efterhand. Antal deltagare i Riksmaten barn 2003 var nästan 2500. Antalet deltagare i Riksmaten vuxna 2010-11 var nästan 2000.

Det som returneras är data om deltagarna, konsumtionen samt energi- och näringsinnehåll för vald undersökning och valda deltagare.

Observera att det i filen finns kolumner för energi- och näringsinnehåll både som medelintag per dag samt per konsumerat livsmedel.

Variabler om deltagarna, konsumtionen samt energi- och näringsinnehåll beskrivs i närmare detalj nedan.

Uppgifter om deltagarna i filen

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
UndersokningsId Unikt ID på undersökningen 1 = Riksmaten barn; 14 = Riksmaten vuxna
Namn Namn på undersökning Riksmaten barn 2003; Riksmaten vuxna 2010-11

Uppgifter om deltagaren från matvaneundersökningen

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Id Unikt ID på deltagaren  14875
Startdatum Datum då deltagaren påbörjade sin registrering (endast Vuxna) 2010-11-28
Kon Kön på deltagaren Barn: Pojke; Flicka
Vuxna: Kvinna; Man
Alder Ålder i antal år  8,5; 37
Region Regionindelning som används i matvaneundersökningen (endast Vuxna) Götaland; Svealand; Norrland
Lan Län där deltagaren bor (endast Vuxna) Dalarna
Kommun  Kommun där deltagaren bor Borlänge
HogstaUtb Högsta utbildning. För Barn avser det föräldrarna. grundskola; 2-årigt gymnasium; 3-årigt gymnasium; examen från högskola
Langd Längd i cm 170
Vikt Vikt i kg 72
Arskurs Årskurs (endast Barn)  Barn i årskurs 5
Fodelseland Födelseland (endast Vuxna) Sverige; Finland
DeltagarensInkomst Deltagarens årsinkomst (endast Vuxna) 378432
HushalletsInkomst  Hushållets samlade årsinkomst (endast Vuxna) 502183
HRegion Ett sätt att dela in landet där kommuner grupperas efter lokalt och regionalt befolkningsunderlag längs skalan storstad till glesbyggd (endast Vuxna). Glesbygd; Göteborg; Malmö; Mellanbygd; Stockholm; Större städer; Tätbygd

Näringsintag per dag

Uppgifter om deltagarens energi- och näringsintag som medelintag per dag.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Alko Alkohol (g)  0
Aska Aska (g)  11,65
B_Kar β –karoten (µg)  291,47
C4_0_C10_0 Summa av smörsyra C4:0, kapronsyra C6:0, kaprylsyra C8:0, kaprinsyra C10:0 (g)  1,95
C12_0 Laurinsyra , C 12:0 (g)  0,79
C14_0 Myristinsyra, C 14:0 (g)  2,69
C16_0 PalmitinsyraC 16:0 (g)  14,78
C16_1 Palmitoljesyra, C 16:1 (g)  1,12
C18_0 Stearinsyra, C 18:0 (g)  5,56
C18_1 Oljesyra, C 18:1 (g)  22,92
C18_2 Linolsyra, C 18:2 (g)  6,12
C18_3 α-Linolensyra, C 18:3 (g)  1,36
C20_0 Arakidinsyra C 20:0 (g)  0,18
C20_4 Arakidonsyra, C 20:4 (g)  0,11
C20_5 Eikosapentaensyra, EPA, C 20:5 (g)  0,01
C22_5 Dokosapentaensyra, DPA, C 22:5 (g)  0,02
C22_6 Dokosahexaensyra, DHA, C 22:6 (g)  0,05
Ca Kalcium (mg)  574,87
Dsac Disackarider (g)  39,33
Ener Energi (kcal)  1573,48
Enkj Energi (KJ)  6567,69
Fe Järn (mg)  10,01
Fett Fett (g)  65,46
Fibe Fibrer (g)  15,46
Folat Folat (µg)  130,85
Fullk_tot Fullkorn (g)  15,94
I Jod (µg)  119,35
K Kalium (mg)  2316,21
Kole Kolesterol (mg)  209,51
Kolh Kolhydrater (g)  182,09
Mfet Mättade fettsyror (g)  24,79
Mg Magnesium (mg)  198,21
Mone Enkelomättade fettsyror (g)  25,94
Msac Monosackarider (g)  38,04
Na Natrium (mg)  2643,87
NaCl Salt (g)
Uträknat som 2,5*Na (g)
 6,61
Niac Niacin (mg)  8,61
Niek Niacinekvivalenter (NE)  20,82
P Fosfor (mg)  829,89
Pole Fleromättade fettsyror (g)  7,98
Prot Protein (g)  52,63
Reti Retinol (µg)  340,44
Ribo Riboflavin (mg)  1,18
Sack Sackaros (g)  31,34
Se Selen (µg)  22,11
Tiam Tiamin (mg)  0,58
Tran Transfettsyror (g)  0,63
Vatt Vatten (g)  2214,12
VitA Vitamin A (retinolekvivalenter, RE)  667,45
VitB6 Vitamin B6 (mg)  1,54
VitB12 Vitamin B12 (µg)  2,68
VitC Vitamin C (mg)  33,91
VitD Vitamin D (µg)  2,98
VitE Vitamin E, α-tokoferol (mg)  9,12
Zn Zink (mg)  7,44

Registreringsdag

Uppgifter om registreringsdagen.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
DagNummer  Dag för registrering 1; 2; 3; 4
Veckodag  Veckodag för registrering Måndag; Tisdag; Onsdag

Måltiden

Uppgifter om bland annat tid och plats för måltiden.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Typ Typ av måltid  Barn: Frukost; Lunch; Mellanmål; Middag; Under dagen; Vatten; Vitaminer
Vuxna: Frukost; Lunch; Middag/Kvällsmål; Övrigt ätande
Plats Plats för måltiden Barn: Hemma; Dagis/förskola/skola; Dagmamma/dagbarnvårdare/fritids; Hemma hos någon annan; Ute/matsäck/bilen, Kiosk/affär; Restaurang Café; Hamburgerrestaurang/ gatukök/korvgubbe; Annan plats/okändplats 
Vuxna: Hemma; I farten/på resa; Restaurang Bar Café; Fikarum Lunchrum; Hos släkt vänner; Evenemang bio teater idrott; Övrigt
Klockslag Tidpunkt för måltiden 07:30:00

Livsmedelskonsumtion

Uppgifter om livsmedel som ingår i måltiden.

Informationen om vad deltagarna har ätit i respektive matvaneundersökning finns på två basnivåer; dels på livsmedelsnivå och dels på livsmedelsgruppsnivå för varje individ. 

Ett livsmedel är antingen ett individuellt livsmedel som äpple, standard mjölk (3 %), fiskpinnar eller en maträtt som är sammansatt av olika enskilda livsmedel, exempelvis köttgryta. Vissa livsmedel är också aggregat av olika livsmedel baserat på försäljningsstatistik eller marknadsöversikt, exempelvis en generisk mjölk eller generisk juice.

Livsmedel aggregeras till livsmedelsgrupper, så kallade Huvudgrupper för att lättare beskriva matvanor på gruppnivå.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Livsmedelsnamn Livsmedel Tomat; Kranvatten;  Bacon stekt
LivsmedelId Unikt ID på livsmedlet 783
Mangd Mängd livsmedel i gram 145
Huvudgrupp Alla livsmedel och maträtter i undersökningarna grupperas i huvudgrupper Frukostflingor; grönsaker
Originalportion_Antal Registrerat antal/mängd. Räknas om till gram i fältet <Mangd> (endast Vuxna) 2,50
Originalportion_Enhet Registrerad enhet (endast Vuxna) dl

Näringsinnehåll i livsmedel

Uppgifter om deltagarens energi- och näringsintag per livsmedel i varje måltid.

Se Näringsingtag per dag ovanför tabellen

Senast granskad 2023-06-15