Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer några år tillbaka i tiden.

 • Nu införs nya gränsvärden för bland annat PFAS i dricksvatten

  1 januari 2023 kommer ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet. Då införs bland annat nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra.

  2022-12-20 - Pressmeddelanden

 • EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för PFAS i mat

  EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i bland annat kött, fisk och ägg. När gränsvärdena börjar gälla får företag inte sälja mat som innehåller mer PFAS än gränsvärdet. Myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretagen kan besluta att livsmedel ska tas bort från marknaden om de innehåller mer PFAS än gränsvärdet tillåter.

  2022-12-16 - Pressmeddelanden

 • En kunskapsgenomgång om sötningsmedel: Effekter på tarmflora, mättnadskänsla, sötsug och totalt energiintag

  Kan sötningsmedel påverka tarmflora, mättnadskänsla och sötsug? Frågan om hur sötningsmedel påverkar hälsan diskuteras i många forum – men vad säger vetenskapen? För att söka svar på frågan har Livsmedelsverket sammanställt aktuell forskning på området.

  2022-12-16 - Pressmeddelanden

 • Höga halter av miljögifter i strömmingen på julbordet

  Det kommer att stå många läckerheter på julbordet, inte minst ett flertal fiskrätter. Fisk är både gott och nyttigt men beroende på var den är fiskad kan den innehålla miljögifter. Det är särskilt viktigt att känna till för den som vill bli gravid i framtiden, eftersom vissa miljögifter kan vara skadliga för fostret flera år efter att man fått i sig dem.

  2022-12-13 - Pressmeddelanden

 • Vilka styrmedel fungerar för att påverka människors matvanor?

  Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. Så hur kan matvanorna bli bättre? I flera andra länder används styrmedel som skatt på drycker med tillsatt socker, sänkt moms på nyttig mat eller nationella skolfruktsprogram. En litteraturstudie som Livsmedelsverket har gjort visar att sådana styrmedel kan påverka konsumtionen och därmed bidra till bättre hälsa.

  2022-12-12 - Pressmeddelanden

 • 16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sjukhusmåltiderna

  Måltiderna på sjukhus behöver fungera i både vardag och i händelse av kris. Livsmedelsverket har för första gången kartlagt hur beredskapen ser ut för måltiderna i Sveriges regioner, och det står klart att 16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sin måltidsverksamhet.

  2022-12-08 - Pressmeddelanden

 • Mindre matsvinn när äggen får säljas en vecka längre i butik

  Bäst före-datum för ägg får vara max 28 dagar efter värpning men butikerna har bara fått sälja, eller skänka dem, i 21 dagar efter värpning. Nu kommer nya regler som säger att perioden förlängs från 21 till 28 dagar.  

  2022-12-08 - Pressmeddelanden

 • Matkorgen - analyser av näring och skadliga ämnen i vanlig mat

  Nu har Livsmedelsverkets matkorgsundersökning 2022 startat. 100 kilo mat från 19 olika livsmedelsgrupper ska mixas och fördelas i över 1000 provburkar och analyseras. Analyserna ska ta reda på hur mycket vi får i oss av ämnen som vi behöver men också av ämnen som kan vara skadliga. Miljögiftet PFAS är ett av ämnena som analyseras i undersökningen.

  2022-12-07 - Pressmeddelanden

 • Ny sammanställning bekräftar och stärker nyttan med fullkorn

  De positiva hälsoeffekterna av att äta mer fullkorn är klart större än riskerna med kadmium och andra oönskade ämnen, som kan finnas i fullkornsprodukter. Det visar en ny sammanställning från Livsmedelsverket.

  2022-12-01 -

 • Bättre förutsättningar för sjukhusmåltider kan leda till kortare vårdtider

  Måltidsverksamheterna på landets sjukhus har utvecklats positivt de senaste åren, trots det äts maten inte alltid upp. Det är allvarligt för patienter som riskerar undernäring. En pressad vårdpersonal med för lite tid och för låg kunskap om matens medicinska betydelse kan vara hinder. Det visar en kartläggning som Livsmedelsverket har gjort.

  2022-11-21 - Pressmeddelanden