Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer några år tillbaka i tiden.

 • Nya nordiska näringsrekommendationer – synpunkter välkomnas på vetenskapligt underlag om hållbarhetsaspekter inklusive miljö

  Uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna pågår för fullt. I den nya upplagan vägs, förutom hälsa, även miljö- och andra hållbarhetsaspekter in. Nu välkomnas synpunkter på de vetenskapliga underlag som rör miljö- och andra hållbarhetsaspekter, som har särskilt fokus på nordiska förhållanden.

  2023-01-31 - Pressmeddelanden

 • Ett klargörande: Insekter i mat får inte säljas utan konsumenternas vetskap

  Det är ovanligt med insekter i livsmedel i Sverige. Just nu sprids rykten om att det kan finnas insekter i mat utan att konsumenterna vet om det. Så är det inte. Allt som finns i en produkt ska finnas med i ingrediensförteckningen.

  2023-01-27 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket bjuder in till medborgarpanel om hur vi kan äta hållbart för hälsan och miljön

  Mat berör alla och påverkar hela samhället. Nu testar Livsmedelsverket en ny metod för att engagera och involvera medborgare i myndighetens arbete. Under våren genomförs en nationell medborgarpanel där 70 personer får möjlighet att bidra med tankar och förslag på hur det kan bli lättare att äta hållbart och hälsosamt.

  2023-01-26 - Pressmeddelanden

 • Nordisk rapport om tungmetaller och jod i alger

  Alger kan bli ett värdefullt tillskott som livsmedel för jordens växande befolkning, och för att vi ska kunna anpassa oss till mer miljövänliga matvanor, anser FN. Men för att kunna använda alger som mat inom Norden krävs kunskap, annars finns det en risk att vi får i oss för mycket tungmetaller. Det framgår i en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  2023-01-24 - Pressmeddelanden

 • Många olika åtgärder behövs för hälsosammare matvanor

  Livsmedelsföretagen (LI) kritiserar i en debattartikel den 22 december Livsmedelsverkets nya rapport om styrmedel. De påstår att vi misstolkat intentionerna i vårt regeringsuppdrag och tittat för smalt på möjliga metoder.

  2023-01-20 - Debattartiklar

 • Missuppfattning: Livsmedelsverket har inte lämnat förslag på sockerskatt

  Det har uppstått en olycklig missuppfattning i media om att Livsmedelsverket föreslår skatt på läsk och sötsaker. Det stämmer inte. Däremot har Livsmedelsverket gjort en kunskapsgenomgång om effekterna av olika styrmedel för att främja en hälsosam livsmedelskonsumtion. Allt sker inom ramen för ett pågående regeringsuppdrag om salt och socker.

  2023-01-16 - Kommentarer

 • Livsmedelskontroll vid kris och krig

  Hela Sveriges befolkning ska ha tillgång till säker mat och dricksvatten även vid kris och krig. Därför har Livsmedelsverket tagit fram en handbok som ska hjälpa Sveriges kontrollmyndigheter att förbereda sig för kris- och krigssituationer.

  2023-01-11 - Pressmeddelanden

 • Nu införs nya gränsvärden för bland annat PFAS i dricksvatten

  1 januari 2023 kommer ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet. Då införs bland annat nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra.

  2022-12-20 - Pressmeddelanden

 • EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för PFAS i mat

  EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i bland annat kött, fisk och ägg. När gränsvärdena börjar gälla får företag inte sälja mat som innehåller mer PFAS än gränsvärdet. Myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretagen kan besluta att livsmedel ska tas bort från marknaden om de innehåller mer PFAS än gränsvärdet tillåter.

  2022-12-16 - Pressmeddelanden

 • En kunskapsgenomgång om sötningsmedel: Effekter på tarmflora, mättnadskänsla, sötsug och totalt energiintag

  Kan sötningsmedel påverka tarmflora, mättnadskänsla och sötsug? Frågan om hur sötningsmedel påverkar hälsan diskuteras i många forum – men vad säger vetenskapen? För att söka svar på frågan har Livsmedelsverket sammanställt aktuell forskning på området.

  2022-12-16 - Pressmeddelanden