Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer några år tillbaka i tiden.

 • Planera för matbrist vid kris och krig

  Vid en säkerhetspolitisk kris i Sveriges närområde, under höjd beredskap eller krig kan tillgången på mat minska och svält kan bli en realitet i Sverige. Det kan få konsekvenser för försvarsviljan och befolkningens hälsa och därför behövs en planering för hur maten ska fördelas vid en svår kris.

  2021-12-01 - Pressmeddelanden

 • Debattartikel med anledning av Europeiska avfallsveckan

  Just nu pågår Europeiska avfallsveckan och den ger oss möjlighet att anta en utmaning, nämligen att inte slänga mat. Den här veckan kan vi alla göra en enkel men avgörande insats och minska avfallet för klimatets skull.

  2021-11-29 - Debattartiklar

 • Hälften så många matförgiftningar under pandemin – ny rapport från Livsmedelsverket

  Troligen har pandemiåtgärder som ökad handtvätt och avstånd inte bara haft dämpande effekt på covid utan även på matförgiftningar. Antalet rapporterade matförgiftningar mer är halverades under 2020 jämfört med året innan.

  2021-11-23 - Pressmeddelanden

 • Gräshoppa klar för tallriken

  Europeisk vandringsgräshoppa har nu blivit godkänd för användning som mat inom EU. Det är den andra insektsarten som godkänns, och flera andra står på tur för bedömning.

  2021-11-18 - Pressmeddelanden

 • Tahini- och halwaprodukter återkallas – kan innehålla salmonella

  Salmonella har hittats i flera olika partier tahini och halwa från producenten Alburj. Partierna där salmonella hittats har dragits tillbaka från butikerna men eftersom det är lång hållbarhet kan de finnas hemma hos konsumenter.

  2021-11-17 - Pressmeddelanden

 • Matsvinn i skolan får konsekvenser långt utanför skolrestaurangen

  En av sex skolluncher äts inte upp utan hamnar i sopkorgen. Matsvinnet beror inte i första hand på att det lagas för mycket mat utan är ett symtom på brister i måltidsmiljön – för stressigt, hög ljudnivå och få vuxna i matsalen. Därför sitter rektor på nycklarna till lösningen, inte bara måltidschefen. Det är slutsatsen från en ny kartläggning av matsvinnet i kommunala verksamheter.

  2021-11-16 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverkets kommunenkät: Inga PFAS-halter över åtgärdsgränsen men fler kommuner behöver undersöka sitt dricksvatten

  Inga PFAS-halter över åtgärdsgränsen, men fler kommuner behöver undersöka sitt dricksvatten. Det är slutsatsen av Livsmedelsverkets enkät till landets kommuner. Alla de inrapporterade resultaten låg under den nuvarande gränsen där vattnet behöver åtgärdas.

  2021-11-15 - Pressmeddelanden

 • Klimatförändringarna kan öka risken att bli sjuk av maten

  Högre medeltemperatur, ökad nederbörd eller torka, samt mildare vintrar kan göra att det blir mer bakterier, virus, parasiter och mögelgifter i mat och dricksvatten. Det visar en ny rapport från Livsmedelsverket som också ger förslag på åtgärder för att möta de nya utmaningar som klimatförändringarna för med sig.

  2021-11-12 - Pressmeddelanden

 • Lillängens gårdsmejeri i Sunne återkallar ost - kan innehålla listeria

  Lillängens gårdsmejeri i Sunne i Värmland återkallar alla ostar oavsett tillverkningsdatum på grund av listeria. Den som har ostar från Lillängens gårdsmejeri hemma ska inte äta dem utan kassera ostarna.

  2021-10-27 - Pressmeddelanden

 • Klimatanpassning nödvändigt för morgondagens dricksvatten

  Klimatförändringar påverkar inte bara tillgång på mat och olika råvaror. Det hotar även tillgång och kvaliteten på dricksvatten genom exempelvis torka och översvämning. Med Livsmedelsverkets handbok för klimatanpassning får både dricksvattenproducenter och privatpersoner råd om hur de kan möta ett förändrat klimat.

  2021-10-14 - Pressmeddelanden