Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer några år tillbaka i tiden.

 • Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer på remiss

  Nu välkomnas synpunkter på en preliminär rapport från Livsmedelsverket. I rapporten beskrivs hur livsmedelsproduktionen i Sverige och miljö skulle kunna påverkas av att miljöaspekter har tagits med i de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023. Rapporten bygger på en modellstudie som gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)  och Mistra Food Futures på uppdrag av Livsmedelsverket. Remissen sker inför att Livsmedelsverket ska lämna sitt svar på ett regeringsuppdrag den 30 april.

  2024-02-28 - Pressmeddelanden

 • Förslag om fler möjligheter att sälja vildsvinskött tar nästa steg

  Livsmedelsverket har anmält ett nationellt förslag om nytt regelverk för hantering av vildsvinskött till EU. Reglerna ska göra det möjligt för jägare att sälja vildsvin eller vildsvinskött direkt till privatpersoner, butiker eller restauranger.

  2024-02-26 - Pressmeddelanden

 • Goda förutsättningar för frivilliga överenskommelser i branschen om att minska salt och socker i maten

  Livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln är beredda att minska på salt och socker i maten genom frivilliga överenskommelser och samarbeten inom branschen. Det är slutsatsen av ett regeringsuppdrag som Livsmedelsverket rapporterar idag.

  2024-02-15 - Pressmeddelanden

 • Så kan kritiska resurser fördelas om ransoneringslagen måste tillämpas

  Om det skulle bli krig i Sverige kan ransonering av viktiga varor och förnödenheter vara en sista utväg för att hantera en bristsituation. Jordbruksverket och Livsmedelsverket föreslår nu grunder för prioritering och fördelning av kritiska resurser på livsmedelsområdet om ransoneringslagen måste tillämpas. 

  2024-02-15 - Pressmeddelanden

 • Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

  Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar för hälsa, miljö och klimat. Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer. På uppdrag av regeringen föreslår nu Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket nationella mål och insatsområden till stöd för folkhälso- och hållbarhetsarbetet i myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv.

  2024-02-07 - Pressmeddelanden

 • Nya råd till riskgrupper för listeria om vegetariska pålägg och vissa korvar

  Går det bra att äta skivade vegopålägg som gravid eller kan de innehålla listeria? Den frågan får Livsmedelsverket ofta. En ny genomgång visar att fram till bäst före-dag är vegopålägg säkra att äta. Det gäller även rökt medvurst och salami, därför uppdateras rådet om dessa korvar. Förutom gravida gäller listeriaråden sköra äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

  2024-02-05 - Pressmeddelanden

 • Omställning av livsmedelsproduktion vid kris eller krig kräver förberedelse

  Kris eller krig kan innebära att företag behöver ställa om sin verksamhet till att producera viktiga livsmedel som behövs i Sverige. Därför testade Livsmedelsverket hur ett svenskt företag snabbt kan ställa om sin produktion för att tillverka nya produkter. Slutsatsen är att en omställning kräver förberedelser, kompetens och tillgång på förpackningsmaterial.

  2024-01-29 - Pressmeddelanden

 • Ledarhundar utgör ingen hygienrisk i matbutiken eller på krogen

  Livsmedelsverket förtydligar sin bedömning om att ledar- och assistenshundar oftast inte utgör så stor hygienrisk att de ska avvisas från kundutrymmen i butiker och serveringar. - Det har rått en viss osäkerhet kring detta tidigare och därför förtydligar vi nu vår vägledning, säger Alexander Sobestiansky, statsinspektör på Livsmedelsverket.

  2023-12-28 - Pressmeddelanden

 • Med rätt förutsättningar kan livsmedelsföretag hantera svåra störningar vid kris och krig

  En fungerande samhällsekonomi, robust elförsörjning och tillgång till så kallade insatsvaror är avgörande förutsättningar för att företag ska kunna fortsätta att producera och leverera mat även vid olika typer av störningar i kris och krig. Det konstaterar Livsmedelsverket och Jordbruksverket i en gemensam slutrapport i regeringsuppdraget om åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan.

  2023-12-18 - Pressmeddelanden

 • Vit färsksaltad Östgötagurka får skyddad geografisk beteckning

  Nu får Vit färsksaltad Östgötagurka EU-märkningen skyddad geografisk beteckning. För skyddade geografiska beteckningar krävs att antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom ett speciellt geografiskt område.

  2023-11-29 - Pressmeddelanden