Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer några år tillbaka i tiden. Prenumerera på utskicken via e-post eller RSS gör du längst ner i sidfoten på webbplatsen. 

 • Kontroll på internet fann flera otillåtna kosttillskott

  14 kosttillskott drogs tillbaka. En produkt hade otillåtet hälsopåstående. Det blev resultatet när Livsmedelsverket och ett antal kommuner i ett samarbete kontrollerade kosttillskott till salu på nätet. Kontrollerna ingick i en stor EU-gemensam kontrollinsats.

  2017-12-07 - Pressmeddelanden

 • Inget kryphål i lagen för insekter som mat i Sverige

  Livsmedelsverket står fast vid att försäljning av insekter som mat inte är tillåtet i Sverige. EU-lagen som förbjuder försäljningen förtydligas vid årsskiftet. Livsmedelsverket vill nu på olika sätt vara ett stöd för de företag i Sverige som vill börja sälja insekter som livsmedel.

  2017-12-06 - Pressmeddelanden

 • Mat vid kriser tema för Livsmedelsverkets heldagsseminarium

  Mat och dricksvatten är avgörande för att samhället ska fungera. Men hur blir det vid kriser och andra större störningar? Idag samlar Livsmedelsverket ett hundratal företrädare från bland annat privata företag, myndigheter och kommuner för att ta ett gemensamt grepp kring svensk livsmedelsförsörjning i kris och höjd beredskap.

  2017-12-05 - Pressmeddelanden

 • Pressinbjudan: Vad blir det till middag? – Hur vi får mat på bordet vid en kris

  Tisdagen den 5 december arrangerar Livsmedelsverket ett heldagsseminarium om hur svensk livsmedelsförsörjning ska kunna fungera vid kris och höjd beredskap. Press är välkommen att delta hela eller delar av dagen.

  2017-11-30 - Pressmeddelanden

 • Bristande kunskaper hos företag om vilken plast som får användas till livsmedel

  Har företag tillräckliga kunskaper om vilka material som får användas i kontakt med livsmedel, till exempel i plastfilm, förvaringspåsar och hinkar? En undersökning visar att sju av tio företag saknar tillräckliga kunskaper inom området.

  2017-11-20 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket träffar insektsföretagen

  Maten är viktig – för konsumenterna, för företagande och sysselsättning, för klimat och hållbarhet. Den handlar om hälsa och framtid. Att använda insekter som mat berör allt detta. Därför träffar Livsmedelsverket idag insektsföretagen för en dialog.

  2017-11-16 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket föreslår ny avgiftsmodell – betalning efter avslutad kontroll

  För att underlätta för livsmedelsföretagen föreslår Livsmedelsverket att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll i stället för, som i dag, i förskott. Många företag har länge önskat den förändringen. Även Statskontoret har kritiserat modellen med förhandsbetalning bland annat för att den är svår för företagen att förstå.

  2017-11-16 - Pressmeddelanden

 • Offentliga måltider som spjutspets för ett jämlikt och hållbart samhälle

  Hur kan offentliga måltider bidra till mer hållbarhet och mer jämlikhet i samhället? Under Måltidsdagarna 2017 träffas representanter för offentliga måltider i Sverige kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och mer jämlik hälsa.

  2017-11-13 - Pressmeddelanden

 • Pressinbjudan – Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2017

  13-14 november arrangerar Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Måltidsdagarna i Stockholm. Årets tema är Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle. Press är välkommen att delta hela eller delar av dagarna.

  2017-11-10 - Pressmeddelanden

 • Hälsosam mat, en väg att nå hållbarhetsmålen – konferens 1 november

  Hållbar livsmedelsproduktion hänger ihop med hälsosamma matvanor. Det är utgångspunkten för den internationella konferensen" Healthy meals – a way to environmental, economic and social sustainability?".

  2017-10-31 - Pressmeddelanden