Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer några år tillbaka i tiden.

 • Höga halter av miljögifter i strömmingen på julbordet

  Det kommer att stå många läckerheter på julbordet, inte minst ett flertal fiskrätter. Fisk är både gott och nyttigt men beroende på var den är fiskad kan den innehålla miljögifter. Det är särskilt viktigt att känna till för den som vill bli gravid i framtiden, eftersom vissa miljögifter kan vara skadliga för fostret flera år efter att man fått i sig dem.

  2022-12-13 - Pressmeddelanden

 • Vilka styrmedel fungerar för att påverka människors matvanor?

  Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. Så hur kan matvanorna bli bättre? I flera andra länder används styrmedel som skatt på drycker med tillsatt socker, sänkt moms på nyttig mat eller nationella skolfruktsprogram. En litteraturstudie som Livsmedelsverket har gjort visar att sådana styrmedel kan påverka konsumtionen och därmed bidra till bättre hälsa.

  2022-12-12 - Pressmeddelanden

 • 16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sjukhusmåltiderna

  Måltiderna på sjukhus behöver fungera i både vardag och i händelse av kris. Livsmedelsverket har för första gången kartlagt hur beredskapen ser ut för måltiderna i Sveriges regioner, och det står klart att 16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sin måltidsverksamhet.

  2022-12-08 - Pressmeddelanden

 • Mindre matsvinn när äggen får säljas en vecka längre i butik

  Bäst före-datum för ägg får vara max 28 dagar efter värpning men butikerna har bara fått sälja, eller skänka dem, i 21 dagar efter värpning. Nu kommer nya regler som säger att perioden förlängs från 21 till 28 dagar.  

  2022-12-08 - Pressmeddelanden

 • Matkorgen - analyser av näring och skadliga ämnen i vanlig mat

  Nu har Livsmedelsverkets matkorgsundersökning 2022 startat. 100 kilo mat från 19 olika livsmedelsgrupper ska mixas och fördelas i över 1000 provburkar och analyseras. Analyserna ska ta reda på hur mycket vi får i oss av ämnen som vi behöver men också av ämnen som kan vara skadliga. Miljögiftet PFAS är ett av ämnena som analyseras i undersökningen.

  2022-12-07 - Pressmeddelanden

 • Ny sammanställning bekräftar och stärker nyttan med fullkorn

  De positiva hälsoeffekterna av att äta mer fullkorn är klart större än riskerna med kadmium och andra oönskade ämnen, som kan finnas i fullkornsprodukter. Det visar en ny sammanställning från Livsmedelsverket.

  2022-12-01 -

 • Bättre förutsättningar för sjukhusmåltider kan leda till kortare vårdtider

  Måltidsverksamheterna på landets sjukhus har utvecklats positivt de senaste åren, trots det äts maten inte alltid upp. Det är allvarligt för patienter som riskerar undernäring. En pressad vårdpersonal med för lite tid och för låg kunskap om matens medicinska betydelse kan vara hinder. Det visar en kartläggning som Livsmedelsverket har gjort.

  2022-11-21 - Pressmeddelanden

 • Ny analys av akrylamid i kaffet på den svenska marknaden

  Livsmedelsverkets analys av 29 kaffeprodukter på den svenska marknaden visar att endast tre producenter av rostat kaffe behöver se över sin mängd akrylamid.

  2022-11-10 - Pressmeddelanden

 • ”Måltiderna för barn och sjuka kräver planering”

  Det är lätt att ta våra offentliga måltider för givna. Men maten som serveras i skola, vård och omsorg är en nyckel till hållbar utveckling och bidrar till såväl försörjningsförmåga som stärkt beredskap.

  2022-11-10 - Debattartiklar

 • Nationell amningsstrategi för bättre stöd till föräldrar

  För att alla föräldrar, oavsett var de bor, ska få det stöd de behöver och frågar efter finns nu en nationell amningsstrategi. Den ska ge vården bättre förutsättningar för att främja och stödja amning. Men även ge stöd till föräldrar där amningen inte fungerar.

  2022-11-08 -