Pressmeddelanden

 • Titandioxid inte säker som tillsats i mat – ny bedömning av Efsa

  Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa har gjort en ny bedömning av tillsatsen Titandioxid, E 171. Slutsatsen är att den inte är säker att använda som tillsats i mat. Titandioxid får i dag bland annat användas i läsk, tuggummi och godis. Efsas bedömning skickas nu till EU-kommissionen som fattar beslut om tillsatsen fortsatt får användas inom EU.

  2021-05-06 - Pressmeddelanden

 • Nu kartlägger vi de offentliga måltiderna och matsvinnet i landets kommuner

  Hur ser det ut i de kommunala måltidsverksamheterna? Vilka mål sätter kommunerna för verksamheten? Hur många barn får specialkost och anpassade måltider? Hur mycket mat äts eller slängs? Det vill Livsmedelsverket ta reda på genom en nationell kartläggning som startar idag. Syftet är göra det möjligt att jämföra, följa upp och driva på utvecklingen av de offentliga måltiderna.

  2021-05-03 - Pressmeddelanden

 • Förslag: Restauranger ska informera om ursprungsland för köttet som serveras

  Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer ifrån när de äter på restaurang eller i storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram ett förslag om att sådan ursprungsinformation ska bli obligatorisk.

  2021-04-26 - Pressmeddelanden

 • Kontrollprogrammet för ren ersätts av kontroll vid slakt

  Det kontrollprogram för radioaktivt cesium-137 i ren som togs fram efter Tjernobylolyckan läggs ner nästa år. Det har Livsmedelsverket beslutat eftersom antalet renar med för höga cesiumhalter är så få. Kontroll av köttet kommer fortsatt att göras av slakterierna.

  2021-04-23 - Pressmeddelanden

 • Mycket godis i landets skolkafeterior

  Lunchen på högstadier och gymnasier är ofta bra, i övrigt är det skiftande kvalitet på matutbudet i ungdomars närmiljö. Få skolor erbjuder frukt utöver skollunchen samtidigt som utbudet i skolkafeterior ofta består av godis, läsk och kakor. Det visar en undersökning från Livsmedelsverket.

  2021-04-21 - Pressmeddelanden

 • Nästan alla har koll på Nyckelhålet – och mer än hälften väljer det i butiken

  Nyckelhålet är en av de mat-märkningar som konsumenter känner till allra bäst. 97 procent av alla konsumenter i Sverige har hört talas om Nyckelhålet. Det gäller oavsett kön, utbildningsnivå, inkomst och bostadsort. Kännedomen är något lägre bland unga, men de som känner till märkningen är å andra sidan mer positiva till den än äldre. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket.

  2021-04-15 - Pressmeddelanden

 • Korsallergi ger ofta milda symtom

  För vissa kan en matallergi innebära stora risker, men för en del behöver det inte vara så farligt. Det gäller exempelvis de personer som är allergiska mot björkpollen och som därför även reagerar på hasselnötter, äpplen eller mandel.

  2021-04-13 - Pressmeddelanden

 • Lokalpolitiker nyckelgrupp för att utveckla de offentliga måltiderna

  Beslutsfattare i kommuner och regioner anser att måltiderna i vård, skola och omsorg är viktiga för att förbättra resultaten i kärnverksamheten och för att nå övergripande hållbarhetsmål. Men upplever samtidigt att de ofta saknar den helhetssyn som krävs för att utveckla måltiderna. De engagerar sig istället i enskilda sakfrågor, till exempel var maten tillagas eller andelen ekologiskt.

  2021-04-12 - Pressmeddelanden

 • Lika mycket fiber och mineraler i glutenfria produkter

  Glutenfria produkter innehåller lika mycket fiber och viktiga mineraler och är på så sätt lika nyttiga som motsvarande produkter med gluten. Det visar en nordisk studie som Livsmedelsverket medverkat i.

  2021-04-08 - Pressmeddelanden

 • Nya regler för livsmedelskontrollen från 1 april

  Första april kommer ny livsmedelslagstiftning som bland annat gör det lättare att motverka livsmedelsfusk. En nyhet är att myndigheterna som kontrollerar exempelvis kosttillskott får köpa dem utan att ge sig till känna som myndighet.

  2021-03-31 - Pressmeddelanden