Pressmeddelanden

 • Myndigheter och näringsliv samarbetar för att lösa livsmedelsförsörjningen vid en bristsituation

  Nu inleds ett nära samarbete mellan näringslivet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Det är en del i myndigheternas uppdrag inom civil beredskap, där samverkan med företag och branschorganisationer inom livsmedelssektorn är en viktig pusselbit. 

  2022-03-29 - Pressmeddelanden

 • Synpunkter välkomnas på förslag till nya nordiska näringsrekommendationer

  Nu välkomnas synpunkter från forskare och andra intressenter på den första delen av uppdaterade nordiska näringsrekommendationer. Först ut är vitaminet riboflavin. Under våren följer sedan ytterligare drygt femtio näringsämnen eller livsmedelsgrupper.

  2022-03-24 - Pressmeddelanden

 • Nytt skolmaterial lär elever bli svinnrika

  Nu lanseras Svinnrik – läromaterial och filmer för hem- och konsumentskunskapslärare. Med hjälp av Svinnrik-materialet kan lärarna ge sina elever ännu bättre kunskap om hur matsvinnet påverkar ekonomin, miljön och klimatet.

  2022-03-21 - Pressmeddelanden

 • Med anledning av kriget i Ukraina: Vid brist på ingredienser kan företag få ändra recept utan att märka om förtryckta förpackningar

  Kriget i Ukraina påverkar oss i Sverige på olika sätt. I livsmedelssektorn kan det bli brist på vissa ingredienser, bland annat på solrosolja, som används i olika livsmedel. Företag kan därför med kort varsel behöva byta ut ingredienser, till exempel ersätta solrosolja med raps- eller palmolja. Livsmedelsverket menar att företag som snabbt måste ändra sina recept bör kunna använda förtryckta förpackningar utan att märka om dem, till dess att de är slut. Men då måste de informera konsumenter på annat sätt.

  2022-03-17 - Pressmeddelanden

 • Tydligt samband mellan tillsatt socker och ohälsa

  Tillsatt socker och sockersötade drycker ökar risken för bland annat fetma, typ 2-diabetes och karies. Ju mer tillsatt socker, desto större risk. Det är den slutliga bedömningen i en vetenskaplig genomgång från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa.

  2022-03-08 - Pressmeddelanden

 • Stopp för varunamn med ogrundade hälsopåståenden

  Kraft. Aktiv. Återhämtning. Det är exempel på ord som kan ingå i varumärken eller namn på matvaror, och som påstår att maten påverkar hälsan på något sätt. Nu är det stopp för den typen av namn om inte tillverkaren kan bevisa att påståendet stämmer.

  2022-02-07 - Pressmeddelanden

 • Beredskapen för måltider i skola och omsorg behöver stärkas

  Även om beredskapen för att kunna servera mat inom skola och omsorg även vid kris har ökat så har fortfarande nästan hälften av kommunerna ingen plan vid kris. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket har gjort.

  2022-02-01 - Pressmeddelanden

 • Friska djur, sunda växter och liten risk att bli sjuk av maten i Sverige

  I Sverige är det generellt sett liten risk att bli sjuk av maten, våra livsmedel är säkra, vi har friska djur och sunda växter. Det är slutsatsen i en utvärdering av den livsmedelskontroll som Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna utfört 2020.

  2022-01-31 - Pressmeddelanden

 • Titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU

  Godkännandet för tillsatsen och färgämnet titandioxid (E 171) i mat tas nu bort av EU. Orsaken är att titandioxid inte längre anses säker att använda som tillsats i mat.

  2022-01-28 - Pressmeddelanden

 • Högstadieelever lär sig privatekonomi genom minskat matsvinn

  Nu bjuder Finansinspektionen tillsammans med Livsmedelsverket in hem- och konsumentkunskapslärare runt om i landet för att delta i initiativet Svinnrik. Syftet med kampanjen är att stärka ungdomars privatekonomiska kunskaper och samtidigt minska matsvinnet i Sverige för att bidra till en hållbar utveckling.

  2022-01-25 - Pressmeddelanden