Pressmeddelanden

 • Många har sämre koll på märkning än de tror – och vegomärkning förvirrar

  De flesta är nöjda med hur maten märks – trots att de inte alltid förstår vad märkningen betyder. Det visar en undersökning gjord av Livsmedelsverket, som även visar att det finns ett stort intresse för ursprungsmärkning, medan olika vegobegrepp förvirrar.

  2023-04-20 - Pressmeddelanden

 • Efsa skärper bedömningen av bisfenol A

  Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa), skärper bedömningen kraftigt av hur mycket bisfenol A man kan få i sig utan risk för hälsan. Bedömningen går nu till EU-kommissionen som tittar på vilka åtgärder som kan bli aktuella när det gäller användningen av bisfenol A i livsmedelsförpackningar.

  2023-04-19 - Pressmeddelanden

 • En hållbar dricksvattenförsörjning kräver investeringar och kunskap

  Det behövs stora investeringar och långsiktiga beslut för att säkra Sveriges dricksvatten. Det behövs också mer kompetens inom framförallt civilt försvar och krisberedskap, klimatförändringar och hållbar samhällsplanering. Så svarar kommunala beslutsfattare inom vatten och avlopp i en undersökning som den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har gjort.

  2023-04-18 - Pressmeddelanden

 • Nya nordiska näringsrekommendationer på remiss – mer grönt och mindre kött viktigaste budskapet

  För hälsan och miljön behöver konsumtionen av växtbaserad mat öka medan köttkonsumtionen behöver minska. Det är slutsatsen i förslaget till nya nordiska näringsrekommendationer (NNR) som presenteras idag. NNR är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om hur befolkningen bör äta för att må bra, utan att påverka miljön och klimatet i onödan. NNR blir sedan grunden för kommande kostråd i Sverige och de nordiska länderna. Nu välkomnar NNR-kommittén synpunkter på förslaget i en öppen remiss.

  2023-03-31 - Pressmeddelanden

 • Höjda matpriser riskerar att påverka folkhälsan

  Många uppger att högre priser på mat påverkar vad de köper i livsmedelsbutiken. När Livsmedelsverket frågar hur matpriserna påverkar konsumenterna så blir svaret att de köper mindre av bland annat grönsaker och frukt, mjukt bröd, fisk och kött. På lång sikt riskerar ändrade matvanor att leda till negativa effekter på folkhälsan.

  2023-03-30 - Pressmeddelanden

 • Efsa: Skärpt bedömning av nitrosaminer i mat

  Nu skärper den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa), sin bedömning av ämnet nitrosaminer i mat. Efsa konstaterar i sin nya bedömning att den mängd nitrosaminer vi får i oss via maten kan innebära en större hälsofara än man tidigare trott.

  2023-03-28 - Pressmeddelanden

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Nu rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket ut en ny e-tjänst som förenklar för både livsmedelsföretag och kommuner.  

  2023-03-28 - Pressmeddelanden

 • Information från Livsmedelsverket ska hjälpa företag inför elavbrott

  Hur tätt matvaror ligger och hur de är förpackade är några faktorer som spelar stor roll för hur länge livsmedel klarar sig om det blir elavbrott. Livsmedelsverket har tillsammans med branschföreträdare tagit fram information som ska hjälpa livsmedelsföretag att förbereda sig för kortare och längre elavbrott.

  2023-03-17 - Pressmeddelanden

 • Blåmögelosten Sörmlands Ädel får skyddad geografisk beteckning

  EU-kommissionen har sagt ja till att blåmögelosten Sörmlands Ädel får skyddad geografisk beteckning. Det innebär att Sörmlands Ädel får en kvalitetsstämpel som gör att osten måste tillverkas enligt beslutade bestämmelser och inom Södermanland. All verksamhet från bete, mjölkproduktion, ystning och lagring måste ske inom landskapet.

  2023-03-15 - Pressmeddelanden

 • WHO:s mål om minskat saltintag till 2025 kommer inte att uppnås

  Vi kommer inte att nå det globala målet om att minska saltintaget med 30 procent till år 2025, det konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO) i en rapport. Enligt WHO skulle 7 miljoner liv kunna räddas till 2030 om åtgärder införs för att minska saltmängden i mat. I nuläget är det endast fem procent av WHO:s medlemsstater som bedöms använda sig av tillräckliga strategier för att sänka saltkonsumtionen.

  2023-03-14 - Pressmeddelanden