Pressmeddelanden

 • Beredskapen för måltider i skola och omsorg behöver stärkas

  Även om beredskapen för att kunna servera mat inom skola och omsorg även vid kris har ökat så har fortfarande nästan hälften av kommunerna ingen plan vid kris. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket har gjort.

  2022-02-01 - Pressmeddelanden

 • Friska djur, sunda växter och liten risk att bli sjuk av maten i Sverige

  I Sverige är det generellt sett liten risk att bli sjuk av maten, våra livsmedel är säkra, vi har friska djur och sunda växter. Det är slutsatsen i en utvärdering av den livsmedelskontroll som Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna utfört 2020.

  2022-01-31 - Pressmeddelanden

 • Titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU

  Godkännandet för tillsatsen och färgämnet titandioxid (E 171) i mat tas nu bort av EU. Orsaken är att titandioxid inte längre anses säker att använda som tillsats i mat.

  2022-01-28 - Pressmeddelanden

 • Högstadieelever lär sig privatekonomi genom minskat matsvinn

  Nu bjuder Finansinspektionen tillsammans med Livsmedelsverket in hem- och konsumentkunskapslärare runt om i landet för att delta i initiativet Svinnrik. Syftet med kampanjen är att stärka ungdomars privatekonomiska kunskaper och samtidigt minska matsvinnet i Sverige för att bidra till en hållbar utveckling.

  2022-01-25 - Pressmeddelanden

 • Kommuner går före och inför klimatmål för de offentliga måltiderna

  Trots att det saknas nationella klimatmål för den svenska livsmedelskonsumtionen har var tredje kommun gått före och infört egna klimatmål för maten som serveras i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Flera har ambitiösa mål som kan inspirera andra kommuner att klimatsatsa. Det visar Livsmedelsverkets kartläggning av landets kommunala måltidsverksamheter.

  2022-01-19 - Pressmeddelanden

 • Vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt

  Ny undersökning visar att det är vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt. Majoriteten av campylobacterbakterierna från patienter som smittats utomlands var resistenta mot antibiotikagrupper som är viktiga i sjukvården. Men inga bakterier från kött eller från patienter var resistenta mot den antibiotikagrupp som är förstahandsvalet vid behandling av svåra campylobacterinfektioner.

  2021-12-21 - Pressmeddelanden

 • Åtta av tio tror på mindre matsvinn med ”bäst före – ofta bra efter”

  Matsvinn har stor påverkan både på miljö, klimat och på ekonomi, därför behöver svinnet minska. En viktig pusselbit är hur datummärkningen på mat uppfattas av konsumenter. I en undersökning från Livsmedelsverket uppger åtta av tio att de troligen skulle slänga mindre mat om den är märkt med ”bäst före - ofta bra efter”.

  2021-12-15 - Pressmeddelanden

 • Efsa föreslår skärpt bedömning av bisfenol A

  Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, föreslår en skärpt bedömning av hur mycket bisfenol A man kan få i sig utan risk för hälsan. Bedömningen går nu ut på remiss till samtliga medlemsländer.

  2021-12-15 - Pressmeddelanden

 • Förebygga brist på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten

  En brist på reningskemikalier för dricksvatten och avloppsvatten i Sverige skulle kunna få besvärliga konsekvenser. Därför arbetar myndigheter och andra aktörer aktivt för att förebygga och hantera en sådan situation.

  2021-12-09 - Pressmeddelanden

 • Majoriteten av svenskarna vill minska på saltet

  Nästan alla svenskar vet att för mycket salt är skadligt för hälsan, och sex av tio försöker minska på saltet. Det som skulle hjälpa dem bäst, menar de, är att industrin sänker salthalten i maten de köper. Det visar en undersökning om svenskarnas syn på salt.

  2021-12-07 - Pressmeddelanden