Pressmeddelanden

 • Högstadieelever lär sig privatekonomi genom minskat matsvinn

  Nu bjuder Finansinspektionen tillsammans med Livsmedelsverket in hem- och konsumentkunskapslärare runt om i landet för att delta i initiativet Svinnrik. Syftet med kampanjen är att stärka ungdomars privatekonomiska kunskaper och samtidigt minska matsvinnet i Sverige för att bidra till en hållbar utveckling.

  2022-01-25 - Pressmeddelanden

 • Kommuner går före och inför klimatmål för de offentliga måltiderna

  Trots att det saknas nationella klimatmål för den svenska livsmedelskonsumtionen har var tredje kommun gått före och infört egna klimatmål för maten som serveras i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Flera har ambitiösa mål som kan inspirera andra kommuner att klimatsatsa. Det visar Livsmedelsverkets kartläggning av landets kommunala måltidsverksamheter.

  2022-01-19 - Pressmeddelanden

 • Vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt

  Ny undersökning visar att det är vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt. Majoriteten av campylobacterbakterierna från patienter som smittats utomlands var resistenta mot antibiotikagrupper som är viktiga i sjukvården. Men inga bakterier från kött eller från patienter var resistenta mot den antibiotikagrupp som är förstahandsvalet vid behandling av svåra campylobacterinfektioner.

  2021-12-21 - Pressmeddelanden

 • Åtta av tio tror på mindre matsvinn med ”bäst före – ofta bra efter”

  Matsvinn har stor påverkan både på miljö, klimat och på ekonomi, därför behöver svinnet minska. En viktig pusselbit är hur datummärkningen på mat uppfattas av konsumenter. I en undersökning från Livsmedelsverket uppger åtta av tio att de troligen skulle slänga mindre mat om den är märkt med ”bäst före - ofta bra efter”.

  2021-12-15 - Pressmeddelanden

 • Efsa föreslår skärpt bedömning av bisfenol A

  Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, föreslår en skärpt bedömning av hur mycket bisfenol A man kan få i sig utan risk för hälsan. Bedömningen går nu ut på remiss till samtliga medlemsländer.

  2021-12-15 - Pressmeddelanden

 • Förebygga brist på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten

  En brist på reningskemikalier för dricksvatten och avloppsvatten i Sverige skulle kunna få besvärliga konsekvenser. Därför arbetar myndigheter och andra aktörer aktivt för att förebygga och hantera en sådan situation.

  2021-12-09 - Pressmeddelanden

 • Majoriteten av svenskarna vill minska på saltet

  Nästan alla svenskar vet att för mycket salt är skadligt för hälsan, och sex av tio försöker minska på saltet. Det som skulle hjälpa dem bäst, menar de, är att industrin sänker salthalten i maten de köper. Det visar en undersökning om svenskarnas syn på salt.

  2021-12-07 - Pressmeddelanden

 • Något färre livsmedelskontroller under pandemin 2020

  Hur påverkades Sveriges livsmedelskontroll av coronapandemin? I stort sett gick det bra, även om något färre kontroller än planerat genomfördes. Dessutom har en ny planeringsmodell varit framgångsrik. Det visar Livsmedelsverkets rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2020.

  2021-12-06 - Pressmeddelanden

 • Planera för matbrist vid kris och krig

  Vid en säkerhetspolitisk kris i Sveriges närområde, under höjd beredskap eller krig kan tillgången på mat minska och svält kan bli en realitet i Sverige. Det kan få konsekvenser för försvarsviljan och befolkningens hälsa och därför behövs en planering för hur maten ska fördelas vid en svår kris.

  2021-12-01 - Pressmeddelanden

 • Hälften så många matförgiftningar under pandemin – ny rapport från Livsmedelsverket

  Troligen har pandemiåtgärder som ökad handtvätt och avstånd inte bara haft dämpande effekt på covid utan även på matförgiftningar. Antalet rapporterade matförgiftningar mer är halverades under 2020 jämfört med året innan.

  2021-11-23 - Pressmeddelanden