Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket bjuder in till medborgarpanel om hur vi kan äta hållbart för hälsan och miljön

  Mat berör alla och påverkar hela samhället. Nu testar Livsmedelsverket en ny metod för att engagera och involvera medborgare i myndighetens arbete. Under våren genomförs en nationell medborgarpanel där 70 personer får möjlighet att bidra med tankar och förslag på hur det kan bli lättare att äta hållbart och hälsosamt.

  2023-01-26 - Pressmeddelanden

 • Nordisk rapport om tungmetaller och jod i alger

  Alger kan bli ett värdefullt tillskott som livsmedel för jordens växande befolkning, och för att vi ska kunna anpassa oss till mer miljövänliga matvanor, anser FN. Men för att kunna använda alger som mat inom Norden krävs kunskap, annars finns det en risk att vi får i oss för mycket tungmetaller. Det framgår i en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  2023-01-24 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelskontroll vid kris och krig

  Hela Sveriges befolkning ska ha tillgång till säker mat och dricksvatten även vid kris och krig. Därför har Livsmedelsverket tagit fram en handbok som ska hjälpa Sveriges kontrollmyndigheter att förbereda sig för kris- och krigssituationer.

  2023-01-11 - Pressmeddelanden

 • Nu införs nya gränsvärden för bland annat PFAS i dricksvatten

  1 januari 2023 kommer ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet. Då införs bland annat nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra.

  2022-12-20 - Pressmeddelanden

 • EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för PFAS i mat

  EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i bland annat kött, fisk och ägg. När gränsvärdena börjar gälla får företag inte sälja mat som innehåller mer PFAS än gränsvärdet. Myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretagen kan besluta att livsmedel ska tas bort från marknaden om de innehåller mer PFAS än gränsvärdet tillåter.

  2022-12-16 - Pressmeddelanden

 • En kunskapsgenomgång om sötningsmedel: Effekter på tarmflora, mättnadskänsla, sötsug och totalt energiintag

  Kan sötningsmedel påverka tarmflora, mättnadskänsla och sötsug? Frågan om hur sötningsmedel påverkar hälsan diskuteras i många forum – men vad säger vetenskapen? För att söka svar på frågan har Livsmedelsverket sammanställt aktuell forskning på området.

  2022-12-16 - Pressmeddelanden

 • Höga halter av miljögifter i strömmingen på julbordet

  Det kommer att stå många läckerheter på julbordet, inte minst ett flertal fiskrätter. Fisk är både gott och nyttigt men beroende på var den är fiskad kan den innehålla miljögifter. Det är särskilt viktigt att känna till för den som vill bli gravid i framtiden, eftersom vissa miljögifter kan vara skadliga för fostret flera år efter att man fått i sig dem.

  2022-12-13 - Pressmeddelanden

 • Vilka styrmedel fungerar för att påverka människors matvanor?

  Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. Så hur kan matvanorna bli bättre? I flera andra länder används styrmedel som skatt på drycker med tillsatt socker, sänkt moms på nyttig mat eller nationella skolfruktsprogram. En litteraturstudie som Livsmedelsverket har gjort visar att sådana styrmedel kan påverka konsumtionen och därmed bidra till bättre hälsa.

  2022-12-12 - Pressmeddelanden

 • 16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sjukhusmåltiderna

  Måltiderna på sjukhus behöver fungera i både vardag och i händelse av kris. Livsmedelsverket har för första gången kartlagt hur beredskapen ser ut för måltiderna i Sveriges regioner, och det står klart att 16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sin måltidsverksamhet.

  2022-12-08 - Pressmeddelanden

 • Mindre matsvinn när äggen får säljas en vecka längre i butik

  Bäst före-datum för ägg får vara max 28 dagar efter värpning men butikerna har bara fått sälja, eller skänka dem, i 21 dagar efter värpning. Nu kommer nya regler som säger att perioden förlängs från 21 till 28 dagar.  

  2022-12-08 - Pressmeddelanden