Pressmeddelanden

 • Låga nivåer bekämpningsmedel i maten – ny kontrollrapport

  Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i mat från 2019 har nu slutrapporterats. Trenden från tidigare år håller i sig - väldigt få prover innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdet.

  2021-09-16 - Pressmeddelanden

 • Skärpta gränsvärden för bly och kadmium i flera livsmedel

  Nu skärps gränsvärdena för bly och kadmium i  flera olika livsmedel. Det innebär att exempelvis barnmat, vissa grönsaker och spannmål inte kommer att få säljas om de innehåller bly eller kadmium över de nya gränsvärdena. Det har också kommit till gränsvärden där det inte funnits tidigare, för exempelvis kryddor och salt.

  2021-09-03 - Pressmeddelanden

 • Samrådsgrupper underlättar dialog för bättre lagar och regler

  För att bättre kunna driva svenska intressen i lagstiftningsprocessen inom EU har Livsmedelsverket startat fem samrådsgrupper. I grupperna ingår representanter för bland annat företag, konsumenter och myndigheter.

  2021-08-26 - Pressmeddelanden

 • ”Nudging” i butik fick konsumenter att slänga mindre mat i onödan

  Butiker kan med enkla medel hjälpa konsumenter att inte köpa mer mat än de gör av med. I en färsk studie i ett antal matbutiker testades olika sätt att ge konsumenterna en knuff i rätt riktning – uppmaningar, förtydligad information och slopade mängdrabatter. Försöken visar att det fungerar: dagligvaruhandeln kan bidra till att minska konsumenternas matsvinn.

  2021-08-25 - Pressmeddelanden

 • Pressinbjudan: Kan insatser i butiken minska konsumenternas matsvinn? – Frukostseminarium den 25 augusti

  På ett digitalt frukostseminarium den 25 augusti kl. 8.30–9.15 presenterar Livsmedelsverket en ny studie om vad butiker kan göra för att påverka konsumenternas matsvinn. Länk till webbsändningen hittar du längst ned i inbjudan.

  2021-08-20 - Pressmeddelanden

 • Efsa välkomnar synpunkter på ny bedömning av sockrets hälsoeffekter

  Tillsatt socker och sockersötade drycker ökar risken för bland annat fetma, typ 2-diabetes och karies. Ju mer tillsatt socker, desto större risk, därför bör konsumtionen vara så låg som möjligt. Det är slutsatsen i en ny vetenskaplig genomgång från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa. Nu välkomnar Efsa synpunkter på genomgången.

  2021-08-18 - Pressmeddelanden

 • Unga surströmmingsätare bör undvika strömming resten av året

  Den 19:e augusti är det surströmmingspremiär, ett efterlängtat datum för surströmmingsälskare. Men surströmming innehåller ofta höga halter av miljögifter. För barn och unga som vill äta surströmming nu kan det vara smart att undvika strömming och annan fet Östersjöfisk resten av året. Samma sak gäller den som vill bli gravid i framtiden.

  2021-08-11 - Pressmeddelanden

 • EU-gemensam hantering när förorenat fruktkärnmjöl återkallas

  Flera EU-länder har den senaste månaden uppmärksammat att vissa partier av ingrediensen fruktkärnmjöl har förorenats med det otillåtna ämnet etylenoxid. EU-kommissionen och EU:s medlemsstater har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur de berörda livsmedlen ska hanteras, så att länderna ska kunna agera likadant.

  2021-07-16 - Pressmeddelanden

 • Håll kylan under rötmånaden

  Att använda kylväska, vara extra noga med hygienen och att titta, lukta och smaka – det är några av Livsmedelsverkets tips nu när rötmånaden står för dörren.

  2021-07-12 - Pressmeddelanden

 • Beslut om nytt system för avgifter i livsmedelskontrollen

  Tydliga och förutsägbara kontrollavgifter som bidrar till en effektiv kontroll är målsättningen för ett nytt avgiftssystem som nu beslutats av Livsmedelsverket.

  2021-07-01 - Pressmeddelanden