Pressmeddelanden

 • Lika mycket fiber och mineraler i glutenfria produkter

  Glutenfria produkter innehåller lika mycket fiber och viktiga mineraler och är på så sätt lika nyttiga som motsvarande produkter med gluten. Det visar en nordisk studie som Livsmedelsverket medverkat i.

  2021-04-08 - Pressmeddelanden

 • Nya regler för livsmedelskontrollen från 1 april

  Första april kommer ny livsmedelslagstiftning som bland annat gör det lättare att motverka livsmedelsfusk. En nyhet är att myndigheterna som kontrollerar exempelvis kosttillskott får köpa dem utan att ge sig till känna som myndighet.

  2021-03-31 - Pressmeddelanden

 • Lärdomar från pandemin vävs in i arbetet för en stark livsmedelsförsörjning

  Det har inte uppstått någon livsmedelsbrist, även om många företag har drabbats hårt av pandemin. Trots det behövs bättre framförhållning och bättre möjlighet att ställa om verksamheter, eftersom ingen vet hur nästa kris ser ut. Det är några av de slutsatser som Livsmedelsverket och Jordbruksverket drar avseende livsmedelsförsörjningen under pandemin. Rapporten lämnas idag till regeringen.

  2021-03-31 - Pressmeddelanden

 • Mer öppenhet och insyn kring bedömningar av risker i livsmedelskedjan

  Nu blir det lättare för EU:s medborgare att få insyn i arbetet – och kunna ta del av vetenskapliga uppgifter – kring risker i livsmedelskedjan. Nya regler innebär en lång rad ändringar i syfte att skapa större öppenhet kring hur risker bedöms och hanteras inom EU.

  2021-03-26 - Pressmeddelanden

 • Ny undersökning om matsvinn: Många har svårigheter med skillnaden på datummärkningarna

  De flesta vet att det kastas för mycket mat, men det räcker inte för att minska svinnet. Fler behöver lita på sina sinnen, våga äta matrester som stått mer än några dagar i kylskåpet och förstå skillnaden mellan olika datummärkningar.

  2021-03-18 - Pressmeddelanden

 • Lättare att sälja vildsvinskött med nya regler

  Vildsvinsstammen i Sverige behöver minska kraftigt vilket kräver insatser på många områden. Livsmedelsverket lämnar nu förslag till regeringen på ny lagstiftning som ska göra det lättare för jägare att sälja vildsvinskött till konsumenter och leverera vildsvin till butiker och restauranger.

  2021-03-16 - Pressmeddelanden

 • Testa dricksvattnet från egen brunn – varje år om småbarn ska dricka det

  Ska du tillbringa mer tid hemma eller i stugan i år och har egen brunn? Då finns det anledning att se över både tillgång och kvalitet på dricksvatten.

  2021-03-02 - Pressmeddelanden

 • Nya regler ska öka mängden Nyckelhålsmärkt i butikshyllan

  Nu ska det bli ännu enklare för konsumenter att välja hälsosamt. Från och med den 1 mars gäller nya regler för vilken mat som företag får märka med hälsomärkningen Nyckelhålet. Då är tanken att fler typer av produkter ska kunna märkas, så att det blir mer växtbaserad mat och fler nyttiga färdigrätter med Nyckelhålet i butikshyllan.

  2021-03-01 - Pressmeddelanden

 • Fyra kommuner blir spjutspetsar för framtidens hållbara skolmåltider

  Nu är det klart att det är Munkedal, Hofors, Vallentuna och Karlstads kommuner som blir utvecklingsmiljöer i ett unikt projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem. Med stöd av Livsmedelsverket, Vinnova och flera andra nationella aktörer ska de testa innovativa lösningar för att göra måltiderna hållbara – från bonden till klassrummet och tillbaka igen.

  2021-02-18 - Pressmeddelanden

 • Nu finns ett verktyg för märkning av livsmedel inom EU

  Nu finns FLIS, ett nytt EU-gemensamt hjälpmedel för märkning av livsmedel på EU-kommissionens webbplats. Det hjälper företag att snabbt ta reda på vilka uppgifter olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU.

  2021-02-09 - Pressmeddelanden