Vit färsksaltad Östgötagurka får skyddad geografisk beteckning

2023-11-29

Nu får Vit färsksaltad Östgötagurka EU-märkningen skyddad geografisk beteckning. För skyddade geografiska beteckningar krävs att antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom ett speciellt geografiskt område.

Lilla delikatessen heter den sorts gurka som används vid tillverkning av Vit färsksaltad Östgötagurka. Gurkan läggs in i en lag av salt, dill och kryddor och skiljer sig därmed från gurka som är inlagd med ättika och socker. Färsksaltad gurka har en lång tradition i Östergötland och äts både till vardag och vid högtider. Gurkan är vit, krispig och salt men har även smak av dill.

Lyfter fram produktens kvalité

Syftet med skyddade beteckningar är att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel att lyfta fram produkternas kvalitet. De skyddade beteckningarna ska också ge konsumenten trovärdig information om produktens mervärden och kvalitet.

Svenska produkter som redan har fått Skyddad geografisk beteckning (SGB) är bland andra osten Svecia, Äkta Gränna Polkagrisar och Bruna bönor från Öland.

Olika sorters skyddade beteckningar

Inom EU finns tre sorters skyddade beteckningar för matvaror, som har olika typer av krav kopplade till sig. Förutom Skyddad geografisk beteckning (SGB) finns även Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS).

Vit färsksaltad Östgötagurka är den 21:a i raden av svenska jordbruksprodukter och livsmedel att skyddas inom EU:s kvalitetssystem.

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40