Sverige på väg att missa matsvinnsmål

2024-03-18

Matsvinnet minskar alldeles för långsamt och i nuvarande takt kommer Sverige inte att nå målet om ett halverat matsvinn i Agenda 2030, det visar Naturvårdsverkets nya rapport. Det är dock glädjande att hushållens matsvinn minskat de senaste åren.

Det slängs över en miljon ton livsmedelsavfall varje år i Sverige. Det här avfallet delas vanligtvis upp i två delar. En del är oätligt, exempelvis ben, skal och kaffesump. Den andra delen är det som hade kunnat ätas upp, det kallas matsvinn. Naturvårdsverket gör en årlig sammanställning av livsmedelsavfallet i hela livsmedelskedjan.

I årets rapport kan vi bland annat läsa att svenska hushålls matsvinn var 15 kilo per person 2022, jämfört med 19 kilo per person 2018, och är en liten minskning från 2021. Resultaten tyder på att den positiva trenden håller i sig och innebär att hushållens samlade matsvinn minskat med cirka 40 000 ton på bara några år.

– Det är glädjande att den positiva trenden håller och att arbetet för att minska matsvinnet har effekt. Vi har också noterat att fler konsumenter tar till sig vårt budskap och är mer medvetna om sitt eget matsvinn, säger Karin Fritz matsvinnsexpert på Livsmedelsverket.

Förutom att det slängs mat i sopkorgen så hälls 18 kilo mat och dryck ut i vasken per person och år. De produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter.

– Vi ser fortfarande att många konsumenter är osäkra på hur länge maten håller eller bäst förvaras. Det leder till att mat slängs i onödan. Vi behöver fortsätta att öka medvetenheten och kunskapen. Det finns absolut stor potential att minska matsvinnet ytterligare, säger Karin Fritz

Stor risk att inte nå målen

Livsmedelsverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett regeringsuppdrag att driva på arbetet för ett minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan. Även om framsteg har skett är det tydligt att Sverige inte kommer att nå etappmålen för ett minskat livsmedelsavfall, och i nuvarande takt heller inte målet om ett halverat matsvinn i Agenda 2030.

– Det har genomförts många initiativ för att minska matsvinnet, men det går alldeles för långsamt inom många delar av livsmedelskedjan. Det är uppenbart att fler måste göra mer, säger Karin Fritz.

Potential inom livsmedelsindustrin

Den totala mängden livsmedelsavfall inom livsmedelsindustrin har justerats upp sedan Naturvårdsverket fått tillgång till branschens egna siffror. I årets rapport står industrin för 25 procent av det totala avfallet. Att livsmedelsindustrins siffror har justerats upp leder i sin tur till att hushållen år 2022 stod för hälften av det totala livsmedelsavfallet, jämfört med ca 75 procent år 2020. Förhoppningen är att bättre data och en större medvetenhet kan leda till bättre resurseffektivitet inom livsmedelsindustrin.

– Att det slängs stora mängder livsmedelsavfall  inom industrin visar att det finns potential att genom innovation och nya affärsmodeller nyttja rest- och biprodukter för att skapa nya livsmedel. Vi vet också att det finns en vilja bland konsumenter att köpa livsmedel som också bidrar till ett minskat matsvinn, säger Karin Fritz.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40