Nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten från egna brunnar

2024-06-13

Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium. 
- Det här är ämnen som vi bör få i oss så lite som möjligt av, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.

4 nanogram per liter. Mer än så bör inte dricksvattnet innehålla av fyra vanliga PFAS-ämnen enligt Livsmedelsverkets nya riktvärde för PFAS i dricksvatten från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, till exempel ytvattentäkt och källa. Det här är första gången som Livsmedelsverket sätter ett riktvärde för PFAS i dricksvatten från egen brunn.

- PFAS är syntetiska ämnen som ansamlas i kroppen. Det finns tusentals PFAS-ämnen, och det nya riktvärdet gäller fyra av de vanligaste. PFAS är inte akut skadligt, men om man får i sig mycket under lång tid kan det påverka immunförsvaret. Därför är det viktigt att vi får i oss så lite PFAS som möjligt, säger Sabina Litens Karlsson.

Ta reda på lokala förhållanden för PFAS

Det är kommunen eller länsstyrelsen som har information om lokala förhållanden. Den som har en egen brunn som ligger inom ett område som misstänks vara förorenat med PFAS bör ta reda på om dricksvattnet innehåller PFAS över riktvärdet.

PFAS-ämnen i dricksvattnet kollas genom ett vattenprov. Livsmedelsverkets råd till alla brunnsägare är att ta prov och analysera sitt vatten regelbundet, minst vart tredje år, varje år om små barn ska dricka av vattnet. PFAS ingår inte som en del av den normala vattenanalysen, men går att lägga till.

Sänkta riktvärden för arsenik, bly och kadmium

Utöver det nya riktvärdet för PFAS sänks riktvärdena för tre andra ämnen: arsenik, bly och kadmium. Alla dessa ämnen kan på olika sätt vara skadliga för hälsan.

-  Vi får i oss både arsenik, bly och kadmium även genom till exempel maten. För att det totala intaget av dessa ämnen inte ska bli för högt så måste halten i dricksvattnet vara lägre än det riktvärde vi har haft tidigare, säger Sabina Litens Karlsson.

Riktvärdena för arsenik och bly halveras och riktvärdet för kadmium sänks tiofalt. Alla dessa ämnen kan finnas i vissa bergarter,  vilket gör att de också kan finnas i grundvattnet. Bly kan även finnas i äldre ledningar och kranar och alla tre ämnen kan komma från bland annat industriutsläpp.  

Sedan 2022 finns både arsenik, bly och kadmium med i den så kallade normalanalysen, det vill säga det grundanalyspaket som räcker för de flesta egna brunnar.

Ämne Tidigare riktvärde Nytt riktvärde 2024
Arsenik 10 mikrogram per liter 5 mikrogram per liter
Bly 10 mikrogram per liter 5 mikrogram per liter
Kadmium 5 mikrogram per liter 0,5 mikrogram per liter
PFAS 4   4,0 nanogram per liter
PFAS 21*   100 nanogram per liter

* Behöver endast analyseras i vissa fall

Bakgrund

I Sverige får omkring två miljoner människor sitt dricksvatten helt eller delvis från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Den som har egen brunn är själv ansvarig för sin dricksvattenkvalitet, och som hjälp sätter Livsmedelsverket så kallade riktvärden för olika ämnen.

Riktvärdena är inte juridiskt bindande på det sätt som gränsvärden är för kommunalt dricksvatten. Riktvärdena hjälper hushåll med egen brunn att avgöra kvaliteten på det egna dricksvattnet. Formellt börjar riktvärdena för PFAS och de sänkta riktvärdena för arsenik, bly och kadmium att gälla 1 juli 2024.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40