Nya regler om vildsvin försenas efter synpunkter från EU

2024-05-29

De nya föreskrifterna om jägares försäljning av små mängder vildsvin och kött av vildsvin försenas eftersom EU-kommissionen har synpunkter på förslaget. Förslaget behöver nu ses över innan nya föreskrifter kan beslutas.

Livsmedelsverket anmälde tidigare i år ett förslag till nya föreskrifter till EU-kommissionen och övriga medlemsstater. Föreskrifterna, som är nationell lagstiftning, handlar om jägares försäljning av små mängder vildsvin och kött av vildsvin direkt till konsumenter och till lokala detaljhandelsanläggningar, det vill säga restauranger och butiker.

EU-kommissionen har nu svarat och har framför allt invändningar när det gäller jägares möjligheter att kunna sälja vildsvin till restauranger och butiker i hela landet, samt hur många vildsvin de ska ha rätt att sälja. Sverige behöver nu svara kommissionen om hur vi vill gå vidare med detta.

Ska analysera möjligheter

– Det är beklagligt att föreskrifterna försenas och därmed också jägarnas möjligheter att få avsättning för vildsvinen. Nu ska vi analysera svaret från EU-kommissionen och se vilka justeringar i föreskrifterna som vi behöver göra för att de ska kunna beslutas. Vi arbetar för att föreskrifterna ska kunna vara på plats i höst, säger Elin Häggqvist, chefsjurist vid Livsmedelsverket.

Förslaget om försäljning av små mängder vildsvin och vildsvinskött är en del av det så kallade Vildsvinspaketet, som flera myndigheter arbetar med. Målet är att öka antalet vildsvin som kommer in i livsmedelskedjan. Det arbete som inte berörs av föreskrifterna fortsätter enligt plan. Jägare kan enligt nuvarande regler lämna vildsvin till vilthanteringsanläggningar eller äta köttet i det egna hushållet.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40