Ny rapport: Maten som slängs i hushållen

2023-09-29

I dag, på Internationella matsvinnsdagen, har Livsmedelsverket släppt en rapport som ger detaljerad inblick i vilken mat de svenska hushållen slänger mest av. Frukt och grönsaker är det som oftast hamnar i soporna i onödan, tätt följt av bröd. En betydande del utgörs också av matrester, korv och köttpålägg.

Svenskarna slänger ungefär 33 kilo mat och dryck per person och år i hushållet. Det påverkar både klimatet, miljön och plånboken negativt. Men kunskapen om vilken mat som slängs har hittills varit låg. Därför har Livsmedelsverket låtit genomföra förfinade plockanalyser av hushållens avfall i 15 kommuner. En plockanalys innebär att man går igenom avfallet och sorterar det. Resultaten ger en detaljerad inblick i vilken mat hushållen slänger.

– Det är första gången en så pass omfattande analys görs i Sverige. Nu har vi fått en mer detaljerad inblick i vilken mat hushållen slänger, alltså vad matsvinnet består av. Det är ovärderlig kunskap i det fortsatta arbetet för att minska hushållens matsvinn, säger Karin Fritz, matsvinnsexpert på Livsmedelsverket.

Resultaten är i linje med andra studier och visar att frukt och grönsaker är det som slängs mest i hushållen, följt av bröd. Den visar också att en stor del av maten som slängs i restavfallet fortfarande är i sina förpackningar, varav en del i oöppnade förpackningar.

– Om fler konsumenter var trygga med hur mat ska förvaras och hanteras och visste att den håller dubbelt så länge om man har fyra grader i kylen, hade potentialen att minska matsvinnet varit stor. Sedan är det viktigt att fler faktiskt öppnar förpackningar och använder sina sinnen för att bedöma om maten går att äta. Fler måste titta, lukta och smaka innan de eventuellt slänger maten, säger Karin Fritz.

Maten hushållen slänger mest av

I rapporten lyfts vilka kategorier mat som är vanligast att hushållen slänger i onödan. Frukt och grönt utgjorde 36 procent av matsvinnet, följt av bröd och brödprodukter med 19 procent. Efter dessa följde kategorin ”övrigt” med 15 procent, matrester samt kött och köttpålägg som vardera utgjorde 12 procent av svinnet. Analysen gjorde det också möjligt att på detaljnivå identifiera exakt vilka livsmedel vi ofta slänger. Några av dessa är:

  • Äpple
  • Potatis
  • Morot
  • Korv och köttpålägg
  • Matbröd som frallor och limpor
  • Matrester (tillagad mat)

Kunskapsluckor leder till matsvinn

Livsmedelsverkets konsumentundersökningar har visat att många svenskar är medvetna om och vill minska sitt matsvinn. Samtidigt har dessa undersökningar också avslöjat stora kunskapsluckor om hur länge maten håller samt hur den bör hanteras och förvaras. Många konsumenter känner sig osäkra, särskilt i den unga gruppen, och det leder till att mycket mat hamnar i soporna i onödan.

– Tyvärr ser vi att mycket mat slängs på grund av bristande kunskap. Många behöver de där enkla vardagstipsen som kan göra stor skillnad för att minska sitt matsvinn. Att få lära sig något nytt och göra några små förändringar i vardagen kan ge det där viktiga självförtroendet. Alla kan bli en matsvinnshjälte och göra något som är bra för både miljön och plånboken, säger Karin Fritz.

Vardagstips ska motverka matsvinn

Inför internationella matsvinnsdagen 2023 har Livsmedelsverket tagit fram kampanjen Hacka maten - en samling smarta hacks och nyttig kunskap från Livsmedelsverket. Med hjälp av charmiga figurer, humor och enkla vardagstips ska satsningen bidra med kunskap som leder till självsäkrare konsumenter och ett minskat matsvinn.

I kampanjen fokuserar vi på de livsmedel som hushållen slänger mest av och får bland annat stifta bekantskap med en morot som älskar att går på spa, den ljusskygga potatisen och två små kaffebönor som rest långt för att hamna i din kopp.