Nu blir det krav på ingrediensförteckning på vin

2023-11-20

Vin och vinprodukter har tidigare inte behövt ha någon ingrediensförteckning, men nu blir det ändring på det. Från 8 december ska alla viner och vinprodukter ha både ingrediensförteckning och näringsdeklaration. - Det här är en förbättring för konsumenterna, säger Amanda Rosendahl, statsinspektör på Livsmedelsverket.

EU har beslutat om utökade märkningskrav på vin och aromatiserat vin, som vinglögg, från och med den 8 december. Vin som är producerat före det datumet är undantaget från de nya reglerna. Senare kommer även nya regler för andra alkoholdrycker.

-  Det är bra att märkningskraven höjs. Många konsumenter har väntat på att vin ska få samma märkningskrav som andra livsmedel för att kunna fatta informerade beslut säger Amanda Rosendahl

Tidigare undantag för vin och vinprodukter

Vin och vinprodukter har länge varit undantagna från de märkningskrav på näringsdeklaration och ingrediensförteckning som gäller för andra livsmedel. Tills nu har det bara funnits krav på att informera om alkoholhalt och om ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner tillsatts i vinet.

Nya regler och nya märkningsmetoder

För viner producerade efter 8 december ställs högre märkningskrav. Det måste framgå vilka ingredienser som finns i vinet. Det ska också framgå vilket näringsinnehåll vinet har, det vill säga energivärdet uttryckt i både kilojoule och kilokalorier samt mängden fett, kolhydrater (varav socker), protein och salt i enheten g/100 g eller 100 ml. Man får frivilligt även ange detta per portion om man talar om vad man räknar som ett glas vin. I praktiken kommer fett, protein och salt ofta vara 0 på vin. Ibland också kolhydrater på ett torrt, helt osötat vin. Det betyder inte att energiinnehållet är noll, alkohol bidrar med mycket energi.

All information måste vara tillgänglig att ta del av, men det innebär inte att all information måste finnas på en etikett på flaskan eller på förpackningen. EU-bestämmelserna innebär att en del av informationen får anges på elektronisk väg, till exempel via en QR-kod, med några undantag.

  • Om ingrediensförteckningen tillhandahålls på elektronisk väg ska eventuella allergener precis som tidigare ändå anges på förpackningen.
  • Om näringsdeklarationen tillhandahålls på elektronisk väg måste ändå energivärdet anges på förpackningen.

QR-koden får inte leda till reklam

Om informationen inte finns på flaskan utan nås via en QR-kod ställs även andra krav. Det ska vara tydligt för konsumenten vart QR-koden leder och informationen får inte visas tillsammans med reklam eller annan försäljningsinformation. Användardata om den som söker informationen får heller inte samlas in eller spåras. QR-koden ska också leda enbart till den produkt som informationen gäller.