Matförgiftningarna tillbaka på vanliga nivåer efter pandemirestriktionerna – grönsaker och buffémat toppar listan

2023-10-04

Färre restaurangbesök, avstånd och handtvätt halverade antalet matförgiftningar under coronapandemin. Men nu är antalet sjuka tillbaka på samma nivåer som innan. Grönsaker och buffémat är de vanligaste orsakerna till matförgiftning

Under 2022 rapporterades det in drygt 2 200 matförgiftningsfall till de kommunala kontrollmyndigheterna. De livmedelskategorier som var kopplade till flest sjukdomsfall är grönsaker och livsmedel från buffé.

Trots att mörkertalet är stort är det tydligt att antalet matförgiftningar har ökat till tidigare nivåer igen, efter att ha sjunkit under coronapandemins första år. Många avstod då från restaurangbesök samtidigt som fler tvättade händerna mer noga och höll avstånd till andra.

- Även om det är flera saker som ligger bakom att antalet matförgiftningar ökat, pekar det här på hur stor effekt det har att tvätta händerna ofta och noga, säger Jonas Toljander, som är risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Han vill också uppmuntra fler att anmäla till sin kommun om de misstänker att de blivit matförgiftade. På så sätt kan smittkällan försöka hittas och man kan förhindra att fler drabbas.

- Rapporteringen har ökat, men det är fortfarande få som gör en anmälan vid misstänkt matförgiftning, säger Jonas Toljander.

Grönsaker och bufféer i topp

Grönsaker i olika former var den livsmedelskategori som ledde till flest matförgiftningar under året. Orsaken var att det funnits salmonella och cryptosporidier på grönsakerna. Därefter kommer livsmedelskategorin mat från buffé. För grönsaker rörde det sig om 263 inrapporterade fall, medan det för buffématen var 236 fall.

- Det här visar att det är viktigt att ha god hygien i köket. För bufféer är det viktigt att varm mat hålls tillräckligt varm och kall mat tillräckligt kall, säger Jonas Toljander.

Kommunernas livsmedelskontroll utreder de matförgiftningsfall de får kännedom om. Resultaten rapporteras sedan vidare till Livsmedelsverket. Under 2022 rapporterades totalt 2 261 sjukdomsfall in. I 303 av rapporterna angavs att 2 eller flera personer smittats genom en gemensam smittkälla. Om två eller fler smittas av samma källa betraktas det som ett utbrott .

Salmonella och listeriautbrott

Under 2022 inleddes två större utbrott som fortsatte under 2023. I det ena fallet handlar det om ett äggföretag som fått in salmonella i lokalerna. Konsekvenserna har blivit omfattande, företaget får fortfarande inte sälja råa ägg till konsumenter. Företaget får bara sälja ägg till andra livsmedelsföretag som hettar upp äggen när de använder dem i sin livsmedelstillverkning.

Mer information för journalister:
Livsmedelsvekets presstjänst 018-17 53 40