Matallergiker förtjänar en bättre vardag

2023-09-01

Fler än hundratusen personer i Sverige har någon form av matallergi. Samtidigt ger drygt 10 procent av livsmedelsföretag fel information om allergena ingredienser. För att färre ska drabbas av allergiska besvär samt få en god vård behövs nya åtgärder inom både livsmedels- och vårdsektorn.

-  Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har tagit ett helhetsgrepp kring allergifrågan och identifierat en väg framåt för att göra det bättre för personer med matallergi. I vår gemensamma rapport till regeringen ges förslag på konkreta åtgärder inom livsmedels- och vårdkedjan, säger Ylva Sjögren Bolin, immunolog och projektledare på Livsmedelsverket.

Skolan, vården, mataffären och restaurangen är alla exempel på platser där personer med allergi behöver mötas av rätt kunskap och information. Här förekommer det att fel mat serveras eller att fel information om allergena ingredienser i maten ges till personer med matallergi. Sådana fel kan leda till allvarliga risker och onödiga samhällskostnader.

Gemensamt förslag – ta fram en nationell strategi

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen föreslår, utifrån slutsatserna i utredningen, att en nationell strategi för matallergi tas fram. Den ska innehålla en beskrivning av ansvarsfördelning, samordning, mål samt uppföljning. För att det ska bli bättre för personer med matallergi behöver strategin omfatta:

  • Säkra livsmedel – lättare för yrkesgrupper och allmänhet att nås av kunskap om risker med allergener vid produktion av livsmedel samt vid servering på restaurang, i skola och på fritiden.
  • Förebyggande åtgärder – insatser för att främja att barn tidigt introduceras till olika livsmedel utan omotiverad rädsla för att utveckla allergi.
  • God och jämlik vård – heltäckande kunskapsstöd för hela vårdkedjan.

Livsmedelsföretagen har en viktig roll

Livsmedelsföretagen hanterar allergener i produktion och försäljning i butik och restaurang. Livsmedelsverket vill ta reda på vilka insatser som underlättar för företag att producera säkra livsmedel.

- Bättre kunskap om risker med allergener i produktion och servering på restaurang gör det lättare för livsmedelsföretag i Sverige att följa lagstiftningen och producera säkrare livsmedel. Det är en förutsättning för att det ska bli bättre för personer med matallergi, säger Ylva Sjögren Bolin.

Om regeringsuppdraget

I augusti 2022 gav regeringen Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla det förebyggande arbetet inom allergiområdet, samt för att främja en jämlik vård inom området. Slutsatserna presenteras i Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens rapport till regeringen.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40

Anmäl dig här om du vill prenumerera på Livsmedelsverkets nyheter Prenumerera