Livsmedelsverket och SGU föreslår nationell insamling av dricksvattendata

2024-05-31

Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreslår ett nytt system för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning. Förslaget underlättar för dricksvattenleverantörer och ger samtidigt en samlad översiktsbild av dricksvattensituationen i Sverige.

Idag rapporterar dricksvattenleverantörer in information om råvatten och dricksvatten till flera olika myndigheter för olika ändamål. Att uppgifterna rapporteras in är avgörande för att kunna samla information om säkert dricksvatten i Sverige. Därför föreslår Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) en gemensam rapporteringsportal för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning. Det skulle förenkla rapporteringen och uppföljningen jämfört med dagens situation.

- Det system som föreslås underlättar för dricksvattenleverantörerna. På köpet skapas också en bättre översiktsbild över dricksvattensituationen i Sverige. Det är även bra ur ett beredskapsperspektiv, särskilt med tanke på klimatförändringar och det rådande omvärldsläget, säger Åsa Kjellgren, enhetschef på Livsmedelsverket.

Kostnaderna för utveckling av det föreslagna systemet uppskattas till 70–80 miljoner kronor.

Föreslår även krav på att lämna information

Föreslaget är en del av en rapport som myndigheterna idag lämnar till regeringen. I rapporten presenteras även ett lagförslag som ska göra det obligatoriskt för dricksvattenleverantörerna att lämna information. Om förslaget antas kan informationen börja samlas in under 2027. Det gäller bland annat information om analyser av råvatten och dricksvatten. Informationen utgör också underlag för miljöbedömningar och ingår i de olika rapporteringar som Sverige ska göra till EU.

Rapporten är slutredovisningen i ett regeringsuppdrag om insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata och dricksvattendata som Livsmedelsverket och SGU genomfört tillsammans.

 

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40