Livsmedelsverket lanserar e-tjänster som förenklar för livsmedelsföretag

2023-10-10

Nu byter Livsmedelsverket ut ett 20-tal blanketter mot e-tjänster. Det innebär att kontakten mellan livsmedelsföretag och Livsmedelsverket blir enklare. Det kan bland annat leda till att nya produkter snabbare kommer ut på den svenska marknaden

Digitaliseringen ska förenkla det administrativa arbetet för livsmedelsföretagare men även för handläggare på Livsmedelsverket. I den första omgången finns möjlighet för företag att digitalt anmäla att de tänker tillverka eller sälja någon av livsmedelskategorierna:

 • viss tillskottsnäring
 • modersmjölksersättning
 • livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • ”fri-från” livsmedel
 • komplett kostersättning för viktkontroll

-  Vi räknar med att de nya tjänsterna ska vinna tid och förenkla för företag och myndigheter. De företag som fått testa tjänsterna i förväg har varit nöjda och tror bland annat att det kommer att gå fortare att lansera nya produkter på den svenska marknaden, säger Ellen Edgren, tf chef för enheten för livsmedelshygien 

Senare under 2023 kommer fler e-tjänster som ska underlätta hanteringen för företag och myndigheter:

 • Exportansökan om särskild kontroll till vissa länder
 • Exportansökan till ny marknad
 • Exportansökan för export av livsmedelsprodukter till Kina
 • Tillverkning av skyddad beteckning
 • Handelsbeteckning på fiskeri- och vattenbruksprodukter
 • Märkning av ägg med id-nummer
 • Undantag när det gäller märkning av ägg
 • Registreringshandling för levande musslor
 • Användning av konventionella ingredienser i ekologiska produkter

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40