Ledarhundar utgör ingen hygienrisk i matbutiken eller på krogen

2023-12-28

Livsmedelsverket förtydligar sin bedömning om att ledar- och assistenshundar oftast inte utgör så stor hygienrisk att de ska avvisas från kundutrymmen i butiker och serveringar.

- Det har rått en viss osäkerhet kring detta tidigare och därför förtydligar vi nu vår vägledning, säger Alexander Sobestiansky, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Det finns stränga hygienkrav för den som är livsmedelsföretagare. Därför finns det också regler kring hur husdjur får vistas i närheten av livsmedel och vanligtvis får hundar inte vistas i lokaler där livsmedel hanteras.

Men att man inte tillåter hundar i allmänhet i sina lokaler betyder inte att man bör avvisa den som har en ledar- eller assistanshund. Hygienriskerna är nämligen väldigt låga med den typen av hundar. Dels finns ett begränsat antal av ledar- och assistanshundar, dels står sådana hundar under god kontroll av sin ägare.

- Om en livsmedelsföretagare bedömer att ledar- eller assistanshundar inte kan komma in i kundutrymmena på grund av hygienrisken, bör man i stället se efter hur man kan anpassa sina lokaler så att de blir tillgängliga även för kunder med ledarhund, säger Alexander Sobestiansky.

Kunder har enligt livsmedelslagstiftningen som huvudregel inte rätt att ta med sig sina husdjur in i en livsmedelsanläggning som butik eller en servering

Myndigheten kan i särskilda fall tillåta att livsmedelsföretagare låter djur finnas i vissa delar av anläggningen.

Enligt Diskrimineringsombudsmannens information om ledar- och assistanshundförares skydd enligt diskrimineringslagen ska ledar- och assistanshundar ses som hjälpmedel. Hundarna är särskilt tränade och bedöms stå under mycket god kontroll av sina förare. Antalet ledar- och assistanshundar i samhället är ganska få och de eventuella risker som just dessa hundar medför i ett kundutrymme bedömer Livsmedelsverket som mycket låga.

Livsmedelsverkets förtydligade vägledning är en del av ett regeringsuppdrag som myndigheten har haft tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40