Gotlandslins får exklusiv EU-märkning

2024-03-05

Gotlandslins blir den tjugoandra produkten i Sverige som får EU-märkningen skyddad beteckning. Det innebär att det nu finns speciella krav som måste uppfyllas för att en lins ska få kallas just Gotlandslins.

Inom EU är det möjligt att registrera beteckningar för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna heter skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet.

Några exempel på skyddade beteckningar är Kalix löjrom, Äkta Gränna Polkagrisar och Falukorv. Dessa produkter måste alltså uppfylla vissa krav för att få sina namn och märkas med den speciella EU-logotypen.

Kraven – endast här får Gotlandslinsen odlas

Gotlandslins är en relativt liten lins med tunt skal och fast kött. Färgskalan går från orange med dragning åt gult eller grönt. Produktionsområdet för Gotlandslins består av öarna Gotland och Fårö samt intilliggande småöar utom Stora och Lilla Karlsö.

Varför finns skyddade beteckningar?

Reglerna kring de skyddade beteckningarna är till för att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel. De gör det möjligt för företag att informera om produkternas och livsmedlens egenskaper och särskilda kvaliteter. Märkningen bidrar också till att konsumenterna får trovärdig information om dessa livsmedel och gör dem lättare att hitta.

I och med registreringen skyddas produkten mot att någon missbrukar, imiterar eller gör anspelningar med anknytning till produkten. Den skyddar också mot varje försök att lura konsumenter att tro att en produkt är en skyddad ursprungsbeteckning när den inte är det.

Livsmedelsverket handlägger ansökningar för skyddade EU-beteckningar och är den myndighet som lämnar in ansökan till EU.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40