Första företaget godkänt för ”slakt på gård”

2023-11-08

Nu är det första svenska slakteriet godkänt för att få utföra slakt av djur på gården som djuren kommer från.

Möjligheterna att slakta på den jordbruksanläggning djuren kommer ifrån har länge varit efterfrågad. Djurägare som har efterfrågat detta har framfört fördelarna med att djuren kan slaktas på gården och slipper transporter.

- Det är glädjande att vi nu har slakterier som tagit möjligheten och ansökt om att bli godkända. Det första företaget, De Vilda AB i Järna, har godkänts i veckan, berättar Mona-Lisa Dahlbom, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

EU:s regler har tillåtit slakt på jordbruksanläggning (slakt på gård) av ett begränsat antal nötkreatur, hästar och tamsvin sedan hösten 2021. Slakterier kan ansöka hos Livsmedelsverket för att bli godkända för detta.

Livsmedelsverket och en bred grupp intressenter tog fram tillämpningen av reglerna tillsammans under 2022.

En djurägare som vill få sitt djur slaktat på gård kan ta kontakt med ett slakteri.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40