Allåkerbär från Norrland får skyddad ursprungsbeteckning

2023-10-04

Allåkerbär från Norrland har fått EU:s märkning skyddad ursprungsbeteckning. Allåkerbär som odlas, plockas, rensas och förädlas i Norrbotten och Västerbotten kan nu märkas med den skyddade beteckningen.

Allåkerbär från Norrland är namnet på frilandsodlade allåkerbär från Norrbottens och Västerbottens län. För närvarande finns det sju sorter av allåkerbär, varav sorterna Anna, Linda, Sofia och Beata är de som ingår i det skyddade namnet Allåkerbär från Norrland.

Bären säljs ofta fryst till sylttillverkare, delikatessaffärer, restauranger och på marknader. Den skyddade beteckningen garanterar produktens ursprung och egenskaper.

Vad är skyddad ursprungsbeteckning?

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett namn som får registreras för en produkt som:

 • kommer från en viss ort eller region eller, i undantagsfall ett visst land,
 • har en kvalitet eller egenskaper som helt eller till största del beror på en viss geografisk omgivning, med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den 
 • i alla led produceras i det avgränsade geografiska området.

Livsmedelsverket handlägger ansökningar för skyddade EU-beteckningar och är den myndighet som lämnar in ansökan till EU.

Tre olika skyddade beteckningar

Inom EU finns tre sorters skyddade beteckningar för matvaror, som har olika typer av krav kopplade till sig. Förutom Skyddad geografisk beteckning (SGB) finns även Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS). Svenska produkter och livsmedel som har ursprungsbeteckning SUB

 • Allåkerbär från Norrland
 • Bohusläns blåmusslor
 • Grebbestadostron
 • Hånnlamb, kött från gutefår
 • Kalix Löjrom
 • Rökt Vättersik
 • Upplandskubb
 • Vänerlöjrom
 • Wrångebäcksost

Svenska produkter och livsmedel som har skyddad geografisk beteckning SGB

 • Bruna bönor från Öland
 • Kullings kalvdans
 • Sörmlands Ädel
 • Skånsk spettkaka
 • Svensk Vodka
 • Svensk Punsch
 • Svensk Akvavit
 • Sveciaost
 • Värmländskt skrädmjöl
 • Äkta Gränna Polkagrisar

Nu har livsmedelsföretagare som producerar Allåkerbär möjlighet att använda den skyddade beteckningen. Det som krävs är att företaget anmäler det till den myndighet som ansvarar för livsmedelskontroll av företaget.

Mer information

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40