Undersökning och vetenskapligt stöd

Livsmedelsverket har flera avdelningar specialiserade på att analysera, utvärdera och ge råd om nytta och risker med mat. Men även beredskap i händelse av kris. Område Undersökning och vetenskapligt stöd består av fyra avdelningar.

Biologiavdelningen

Avdelningen arbetar främst med stöd till riskvärdering, metodutveckling/analys, laboratoriestöd, metodstandardisering och analysstöd vid mikrobiologiska utbrott och allergireaktioner.

Kemiavdelningen

Arbetar med metodutveckling och kemisk analys inom offentlig kontroll samt expertstöd till  riskvärdering och riskhantering.

Risk- och nyttovärderingsavdelningen

Tar fram vetenskapligt stöd, utvecklar metoder för och genomför risk- och nyttovärderingar inom områdena biologiska faror, toxikologi och nutrition som underlag för råd och rekommendationer, regelarbete och för den riskbaserade kontrollen. Avdelningen planerar och genomför myndighetens matvaneundersökningar.

Avdelningen Hållbara matvanor

Avdelningen utvecklar och ger råd som baseras på risk- och nyttovärderingar inom mikrobiologi, nutrition, toxikologi, allergi och miljö.

Kontaktuppgifter till områdes- och avdelningschefer

Undersökning och vetenskapligt stöd

Biologiavdelningen

Kemiavdelningen

Risk- och nyttovärderingsavdelningen

Avdelning Hållbara matvanor

Senast granskad 2022-12-05