Område Styrning och vägledning

Livsmedelsverket samordnar den offentliga kontrollen i Sverige som utförs av kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Område Styrning och vägledning består av två avdelningar.

Styrning och uppföljning

Avdelningen Styrning och uppföljning arbetar med att leda, samordna och följa upp kontrollmyndigheterna i hela landet.

Support

Avdelningen Support arbetar för kontrollpersonal och företag i hela Sverige. De stöttar och ger vägledning om regler och hur de används, samt handlägger myndighetsärenden.

Kontaktuppgifter till områdes- och avdelningschefer:

Styrning och vägledning

Avdelning Styrning och uppföljning

Avdelning Support

Senast granskad 2018-12-27