Område Styrning och vägledning

Livsmedelsverket samordnar den offentliga kontrollen i Sverige som utförs av kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Område Styrning och vägledning består av fyra avdelningar.

  • Avdelning Kontrolledning
  • Avdelning Säkra livsmedel
  • Avdelning Företags- och myndighetsstöd
  • Avdelning EU-samordning och export

Kontaktuppgifter till områdes- och avdelningschefer:

Styrning och vägledning

Avdelning Kontrolledning

Avdelning Företags- & myndighetsstöd

Avdelning Säkra livsmedel

Avdelning EU-samordning och export

Senast granskad 2022-06-07