Område Kontroll

Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel och att företagen får en tydlig, likvärdig och effektiv kontroll som utvecklar deras verksamheter. Alla ska kunna lita på att maten är okej, ingen ska blir lurad och djuren ska behandlas väl.

Område Kontroll består av fem avdelningar:

  • Norra Sverige
  • Mellersta Sverige
  • Södra Sverige
  • Kontroll av livsmedelsföretag och gränskontroll
  • Kontrollstöd.

Kontaktuppgifter till områdes- och avdelningschefer

Kontroll

Avdelning Norra Sverige

Avdelning Mellersta Sverige

Avdelning Södra Sverige

Avdelning Kontrollstöd

Avdelning Kontroll av livsmedelsföretag och Gränskontroll

Senast granskad 2023-05-11