Område Kontroll

Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel och att företagen får en kontroll som utvecklar deras verksamheter. Alla ska kunna lita på att maten är okej, ingen ska blir lurad och djuren ska behandlas väl.

Område Kontroll består av fyra regionala avdelningar. Södra Götaland, Västra Götaland, Östra Götaland, Norra och mellersta Sverige är de avdelningar som arbetar med offentlig kontroll av livsmedelsföretag.

Kontaktuppgifter till områdes- och avdelningschefer

Kontroll

Avdelning norra och mellersta Sverige

Avdelning södra Götaland

Avdelning västra Götaland

Avdelning östra Götaland

Senast granskad 2018-12-27