Avdelningen för risk- och nyttovärdering

Den huvudsakliga uppgiften för avdelningen för risk- och nyttovärdering är att utarbeta risk- och nyttovärderingar och likartade kunskapsunderlag för livsmedel, inklusive dricksvatten, inom områdena mikrobiologi, nutrition, toxikologi samt allergi och radionukleära risker. 

Avdelningens risk- och nyttovärderingar och kunskapsunderlag ligger bland annat till grund för

 • hanteringsbeslut
 • underlag för den riskbaserade kontrollen
 • det internationella riskvärderingsarbetet.

Avdelningen genomför även nationella matvaneundersökningar för att kartlägga hur befolkningen äter samt biomonitorering för att mäta halterna av näringsämnen och oönskade ämnen i kroppen. Avdelningen ansvarar också för att den svenska Livsmedelsdatabasen uppdateras.

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelningen för risk- och nyttovärdering

 • Helena Brunnkvist, Avdelningen för risk- och nyttovärdering

  Helena Brunnkvist
  Avdelningschef

  Telefon: 018-17 56 11

Enheten för biologiska faror

 • Christina Lantz
  Enhetschef

Enheten för nutrition

 • Carolina Åkerblom
  Enhetschef

Enheten för toxikologi

 • Emma Ankarberg
  Enhetschef

Senast granskad 2023-07-05