Avdelningen för risk- och nyttovärdering

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelningen för risk- och nyttovärdering

 • Helena Brunnkvist
  Avdelningschef

  Telefon: 018-17 56 11

Enheten för biologiska faror

 • Christina Lantz
  Enhetschef

Enheten för nutrition

 • Carolina Åkerblom
  Enhetschef

Enheten för toxikologi

 • Emma Ankarberg
  Enhetschef

Senast granskad 2023-07-05