Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning

Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning arbetar för att stärka Sveriges beredskap, så att alla har tillgång till mat och dricksvatten vid kris och krig. En viktig förutsättning i arbetet är ett nära samarbete med många olika aktörer, inte minst med näringslivet.

I avdelningens ansvar ingår att nationellt stödja och samordna kris- och beredskapsplaneringen inom området livsmedels- och dricksvattenförsörjning och att samordna åtgärder för klimatanpassning.

Som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten leder Livsmedelsverket arbetet med att samordna beredskapsåtgärder inom sektorn och att stödja övriga beredskapsmyndigheter. Livsmedelsverket ska också verka för att samordna åtgärder med andra beredskapssektorer och aktörer utanför sektorn.

Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning utför också tillsyn när det gäller informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster inom dricksvattenområdet och leder den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA. 


E-post till samtliga chefer:
fornamn.efternamn@slv.se

Avdelning livsmedels- och dricksvattenförsörjning

 • Daniel Karlsson, Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning

  Daniel Karlsson
  Avdelningschef

  Telefon: 018-175578

Enheten för sektor och samverkan

 • Susanne Norén
  Enhetschef

Enheten för livsmedelsförsörjning

 • Mats Johansson
  Enhetschef

Enheten för dricksvattenförsörjning

 • Åsa Signer
  Enhetschef

Senast granskad 2024-01-14