Avdelningen för laborativ undersökning och analys

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelningen för laborativ undersökning och analys

 • Kristina Granelli
  Avdelningschef

  Telefon: 018-17 14 17

Enheten för läkemedel och näringsämnen

 • Petter Englund
  Enhetschef

Enheten för mikrobiologi

 • Maria Sitell
  Enhetschef

Enheten för molekylärbiologi

 • Martin Sandberg
  Enhetschef

Enheten för bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar

 • Marie Aune
  Enhetschef

Enheten för naturliga gifter och metaller

 • Joakim Engman
  Enhetschef

Senast granskad 2023-07-05