Avdelningen för råd och reglering

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelningen för råd och reglering

 • Kristina Ohlsson, chef område Styrning och vägledning

  Kristina Ohlsson
  Avdelningschef

  Telefon: 018-17 55 84

Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion

 • Britta Ekman
  Enhetschef

Enheten för ledning av livsmedelskontrollen

 • Åsa Kjellgren
  Enhetschef

Enheten för livsmedelshygien

 • Ellen Edgren
  T f enhetschef

Enheten för märkning och exportfrämjande

 • Sofia Ardell
  Enhetschef

Enheten för dricksvatten och kemiska ämnen

 • Maria Florin
  Enhetschef

Enheten för internationell samordning

 • Sofia Sandström
  Enhetschef

Senast granskad 2023-07-05