Avdelningen för myndighetsstöd

Avdelningen för myndighetsstöd erbjuder verksamhetsstöd till medarbetare och personer som har kontakt med Livsmedelsverket.

Inom avdelningen finns HR, ekonomi, digitalisering, kommunikation, utvärdering, juridik samt säkerhet.

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelningen för myndighetsstöd

 • Mattias Åsander, Avdelningen för myndighetsstöd

  Mattias Åsander
  Avdelningschef

  Telefon: 018-175788

Enheten för utvärdering och samhällsanalys

 • Jimmy Algotsson
  Enhetschef

Enheten för kommunikation

 • Eva Corp
  Enhetschef

  Telefon: 018

Enheten för juridik

 • Elin Häggqvist
  Enhetschef

Enheten för digitalisering och IT

 • Kristina Essén
  Enhetschef

Enheten för HR

 • Gabriella Åkesson
  Enhetschef

Enheten för ekonomi

 • Susanna Hjort
  Enhetschef

Enheten för säkerhet

 • Fredrik Tedenlind
  Enhetschef

Senast granskad 2023-10-23