Tillgänglighetsredogörelse för livsmedelsverket.se

Livsmedelsverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här webbsidan beskriver hur livsmedelsverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från livsmedelsverket.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan - under rubriken "Innehåll som inte omfattas av lagen" - kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan kontakta oss genom att

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss genom att

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
> Myndigheten för digital förvaltning, DIGG - kontaktsida

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • I uppläsningsverktyget Talande webb finns en knapp där språkförändringar inte är maskinläsbart angivna. I webbläsaren firefox kan fokusordning och fokusmarkering för Talande webb avvika från den visuella. Bristerna är rapporterade till mjukvaruföretaget för åtgärd.
 • Undertext i videospelaren går inte att få uppläst synkroniserad till filmen. Bristen beräknas vara åtgärdad juli 2024.
 • Publikationer publicerade mellan 23 september 2018 och 1 januari 2020 är inte alltid fullständigt tillgänglighetsanpassade (se nedan under Oskäligt betungande anpassning).
 • Språkförändringar i länkar under publikationsdatabasen är inte kodade med langattribut. Vi ser över detta succesivt och tar med frågan i kommande uppgradering av teknik för webbplatsen.
 • En del av videomaterialet på webbplatsen är inte syntolkat. Det gäller video framtagna före 23 september 2020. Alla filmer som tagits fram eller tas fram efter detta datum syntolkas där så krävs.
 • Vissa av Livsmedelsverkets mallar är i dag inte tillgänglighetsanpassade. Det gör att dokument som exempelvis blanketter inte går att anpassa fullständigt. Något slutdatum för när arbetet ska vara klart finns i dag inte.

Oskäligt betungande anpassning

Livsmedelsverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Publikationer som publicerats efter den 23 september 2018 men före 1 januari 2020 är inte alltid fullständigt tillgänglighetsanpassade. Vi bedömer i dagsläget att det är oskäligt betungande att anpassa samtliga dessa publikationer men arbetar med att anpassa dem som har ett allmänintresse och en bred målgrupp. Samtidigt riktar vi resurser mot ny teknik som säkerställer att publikationerna framöver enkelt kan tillgänglighetsanpassas, e-publikationer.  Kontakta oss om du är intresserad av någon publikation som inte är tillgänglighetsanpassad så löser vi det för den specifika rapporten.
  Skicka e-post till :

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Ett fåtal filmer publicerade före 23 september 2020.
 • De flesta publikationer publicerade före 23 september 2018. Eftersom publikationer äldre än tio år i normalt gallras bort försvinner dessa löpande från webbplatsen. Vi arbetar dock med att tillgänglighetsanpassa de publikationer som har ett stort allmänintresse och en bred målgrupp.

Hur vi har testat webbplatsen

Livsmedelsverket testar tillgängligheten på webbplatsen kontinuerligt. Utifrån resultaten gör vi varje månad en uppföljning för att kunna åtgärda felaktigheter - och därmed göra webbplatsen så tillgänglig om möjligt. 

Senast granskad 2023-12-03