Tillgänglighet

Här berättar vi om Livsmedelsverkets arbete för att uppfylla de krav på tillgänglighet som gäller för en myndighet.

Dokument

På Livsmedelsverkets webbplats finns mycket material i form av pdf-filer. Dessa ligger främst i publikationsdatabasen under rubriken "Beställ/ladda ner material". Men vi länkar också till dokument på övriga webbplatsen.

Filformatet är oftast pdf även om word, excel och ppt också kan förekomma.
Från och med 2020 tillgänglighetsanpassar vi alla dokument. 

Blanketter

Under rubriken Företagande, regler och kontroll finns många blanketter. Det pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa blanketterna men det finns fortfarande blanketter som inte är tillgänglighetsanpassade.

Teckenspråk

Filmer

Livsmedelsverket textar sedan flera år tillbaka de filmer som publiceras på webbplatsen eller i sociala medier. Nyproducerade filmer tillgänglighetsanpassas med syntolkning i de fall det krävs. För längre filmer, från till exempel konferenser och seminarier, kan textning och syntolkning ibland ersättas med talmanus och annat material som ger en likvärdig bild av det som sägs och visas i filmen.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Senast granskad 2021-11-08