Behandling av personuppgifter på Livsmedelsverket

Livsmedelsverket behandlar uppgifter om privatpersoner och företag. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person som kan identifieras.

Exempel på personuppgifter kan vara

  • namn
  • adress
  • personnummer
  • en bild
  • en e-postadress
  • ett ärendes diarienummer.

I alla dessa fall kan det gå att direkt eller indirekt koppla uppgiften till en person.

Behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgifter hos Livsmedelsverket

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial eller lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter. Syftet är att Livsmedelsverket ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga eller handlägger ditt ärende.

På Livsmedelsverkets webbplats behandlar vi personuppgifter för exempelvis prenumeration på nyhetsutskick, beställning av trycksaker och anmälan till utbildningar.

Livsmedelsverket behandlar också personuppgifter för den som registrerar sig i extranätet Livstecknet och i  sociala medier, till exempel Måltidsbloggen.

Kakor (cookies)

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du inte vill att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du vill ta emot den eller inte. För att webbplatsen och de tjänster som erbjuds ska fungera optimalt, rekommenderar vi att du accepterar cookies. 

Webbstatistik

Livsmedelsverket samlar in statistik över bland annat antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats och våra tjänster och produkter. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter. Om du som registrerad hos Livsmedelsverket vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör myndighetens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida Livsmedelsverket behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

När Livsmedelsverket behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om Livsmedelsverket inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Livsmedelsverket upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Livsmedelsverket från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering - rätten att bli bortglömd

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Livsmedelsverket ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har Livsmedelsverket ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Om Livsmedelsverket behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Senast granskad 2024-06-10