Om oss, teckenspråk

Alla ska känna matglädje och må bra av maten!

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor. Det är vårt recept på matglädje.

Mat, dricksvatten och matvanor är centrala för ett hållbart samhälle. Därför är miljöfrågor integrerade i Livsmedelsverkets uppdrag.

Några exempel på hur vi arbetar:

  • Vi kontrollerar själva äggpackerier, större mejerier, fiskanläggningar med mera och har ständig kontroll på alla slakterier.
  • Alla fyrfota djur besiktigas av en veterinär från Livsmedelsverket både före och efter slakt. Varje år besiktigar vi flera miljoner tamboskap, ren och vilt.
  •  I Livsmedelsverkets laboratorium analyseras årligen tusentals prover för att undersöka om det finns läkemedelsrester eller bekämpningsmedel i livsmedel.
  • Vår webbplats erbjuder vetenskapligt grundad, oberoende och uppdaterad information om mat.
Senast granskad 2024-01-11