Nyheter lagstiftning

Här listar vi nyheter om livsmedelslagstiftningen.

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/364

  Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/364 av den 3 mars 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-03-09 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/405 Om import av fiskeriprodukter Ändrad genom EU-förordning 2022/363

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/363 - Om ändring och rättelse av bilaga IX till genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka vissa fiskeriprodukter får föras in till unionen

  2022-03-09 -

 • Rättelse till EU-förordning 2021/2306 Om ekologiska produkter

  Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2306 av den 21 oktober 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontroll avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen och om kontrollintyget

  2022-03-03 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/305

  Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-03-02 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/249

  Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-02-25 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/215

  Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-02-24 -

 • Rättelse av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel

  Om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel

  2022-02-18 -

 • Ändring av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/196

  Om godkännande av en utvidgning av användningsområdet och en ändring av specifikationerna för UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

  2022-02-18 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/194

  Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-02-18 -

 • Ändring av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel Ändrad genom EU-förordningarna 2022/187 och 188

  EU-förordning 2022/187 - om godkännande för utsläppande på marknaden av cetylerade fettsyror som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 EU-förordning 2022/188 - om godkännande för utsläppande på marknaden av Acheta domesticus i fryst och i torkad form samt i pulverform som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

  2022-02-16 -